waterwereld


Een foto van adri.vijanden van de ekster


Het zijn vooral de jongen van de ekster welke gevaar lopen, met name door verwilderde katten. Het lawaai van de jongen trekt ook vogels: zoals Kauw en zwarte Kraai. De eekhoorn plundert nesten op zoek naar eieren. De roofvogels, zoals havik, buizerd en sperwer kunnen zich aan de ekster vergrijpen.


Kauw, onder en ekster behoren tot de kraaien familie.
bron: Naumann, Naturgeschichte der Vogel Mitteleuropa's,


voedsel van de ekster


De ekster heeft een slechte reputatie: het steelt de nesten van andere vogels leeg . Dat gebeurd zeker ook, maar ze zoeken vooral naar insekten, zoals sprinkhanen en wormen en slakken. Net als veel andere vogels hebben eksters geleerd dat de mens ze voedsel verschaft waarvoor ze niet veel hoeven te doen: Een van de manieren waarop ze dat doen is door snelwegen te controleren op dode aangereden dieren, dit wordt "highway patrol" genoemd. Zilvermeeuwen en kauwen doen dit ook.


Eksters links en bonte kraai, rechts, op een Zweedse schoolplaat.


nest van de ekster


Eksters kiezen hun nest zorgvuldig, het liefste in de top van een hoge populier. Bij het bouwen van het nest worden er takken van doornige struiken in verwerkt, dit dan om nestrovers weg te houden. De nesten kunnen erg van vorm verschillen, maar meestal zijn de takken aan elkaar gemetseld met klei. Er is een afdak met een opening waardoor de broedende ekster naar buiten kijkt. Een ekster bouwt vaak loze nesten (speelnesten) waarschijnlijk bedoelt om de aandacht af te leiden.