wilde of grauwe ganzen, Anser anser

Wilde ganzen


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |Wilde of grauwe gans


Wilde ganzen zijn grote vogels welke soms permanent
hier verblijven maar soms ook op doortocht zijn
naar Noord Rusland. Wilde ganzen verblijven het
liefste in rietlanden, moerassen en elzenbossen.
Grauwe gansen zijn planteters, ze eten met name riet
en zijn op deze belangrijk omdat ze verlanding
door riet tegengaan.


Grauwe gans terug van weggeweest

In de jaren 60 van de vorige eeuw begon de wilde gans langzaam uit ons land te verdwijnen, in 1980 was de
wilde gans volledig verdwenen. Dit dan vooral door
het verzamelen van eieren, maar ook door de jacht
op de volwassen dieren. Momenteel is de wilde gans
weer in opkomst, met name de oostvaardersplassen
telt een grote populatie.


Monogame ganzen


Ganzen blijven elkaar een ganzenleven lang trouw,
en een ganzenleven kan 40 jaar lang zijn.
Valt de ganzenpartner weg, dan zal de overblijvende
nog jaren treuren.
Soortgelijke monogame relaties komen ook voor
bij kraanvogels en zwanen.
Ganzengroepen hebben een leider, valt deze weg
dan blijft de ganzengroep in verwarring achter.


nieuwe partner voor gans


Het overlijden van de partner is voor een gans
een groot en verwarrend gebeuren. En hoe langer
de gans bij de overleden partner was des te langer
duurt het voor er een nieuwe partner gevonden
wordt. Op het einde van de zomer kan het
gebeuren dat een nieuwe partner zich aandient.


ganzen in de winter voerenGanzen eten vers gras en jonge riet scheuten, maar
in de winter is het goed om ze bij te voeren met
gewelde granen of vogelwintervoer. Ganzen leggen
vroeg in het voorjaar hun eieren dus kunnen ze wel
extra voedsel gebruiken . Dit kan het makkelijkste
met gewelde granen, deze bevatten veel energie :
strooi een dunne laag graan op een platte schotel
en voeg zoveel water toe dat het graan er net door
bedekt wordt, en laat het enige dagen laten staan.

Grauwe gans en de hetze

De grauwe gans kreeg in de vorige eeuw de schuld
van de schade aan landbouwgewassen.
Natuurbeschermers raapten eieren van de
grauwe gans en er mocht op gejaagd worden.
Zelfs in 2008 werd er toestemming gegeven
om vele honderden wilde ganzen op Texel
te vergassen. Er wordt dan gewacht
op de rui periode, de gansen kunnen dan
niet vliegen en worden met de hand gevangen, afgevoerd
en vergast. Dit na een campagne van Natuurmonumenten
waarin de grauwe gans de schuld kreeg van de
terugloop van weidevogels zoals Grutto en Tureluur.
De oorzaak van die teruggang wordt echter vooral
door de boeren zelf veroorzaakt: tijdens het
broedseizoen wordt er gemaaid en mest wordt
geinjecteerd. Door deze ondoordachte actie
van Natuurmonumenten is ook het aanzien van
Texel als vogelparadijs fors gehavend.
In 2008 zijn op naar schatting bijna de gehele populatie
van 8000 ganzen vergast.
ganzen overlast


Wilde ganzen broeden in natuurgebieden maar eten
van de akkers: Vooral het eiwitrijke voedsel zoals
graan, suikerbieten, wortels, sla, en kool
ganzen als huisdier


Ganzen zijn uitstekende huisdieren, het zijn levende
grasmaaiers, zij beschermen het huis tegen dieven en
zijn trouwe, tolerante kindervrienden en erg gehard
al het weer. Ganzen kunnen 30 jaar worden.
Reken voor een gewone gans ongeveer 250 vierkante
meter weide, maar een kleine gans kan met minder toe.


Chinese ganzen

Van alle soorten zijn de Chinese ganzen
het best geschikt: Chinese ganzen worden minder
groot en zijn minder lawaaig en ook makkelijker
dan de andere ganzen soorten. Hou de ganzen niet
vlakbij het huis, de mest en het lawaai maken dat
minder gewenst.

het ganzenhok


De chinese gans heeft een grote tuin nodig om
te grazen met makkelijk toegang tot water.
Ook heeft deze gans een nok nodig dat bestand is
tegen honden en vossen. Begin met twee vrouwtjes,
een ganzerik (mannetje) is niet nodig, de ganzen
leggen toch eieren.

Voedsel voor de gans


Behalve het gras is gemengd graan nodig als
supplement. Strooi ook een beetje grit in de tuin,
en zorg altijd voor helder water.
Ze houden ook van geweekt brood, beschadigd fruit,
kool en dergelijke.

Tamme ganzen stammen af van grauwe ganzen.
Behalve voor vlees, eieren, dons en veren zijn
het vooral trouwe en aanhankelijke, betrouwbare
kindervrienden en bewaken het erf. Tussen kind
en gans ontstaan vaak langdurige vriendschappen.

huisdierenOp deze website staan enkele minder bekende dieren
genoemd welke als huisdier te houden zijn.
Enkele van deze dieren staan op de Rode lijst.

eekhoorn
zilvermeeuw
ekster
gans
eend
parelhoender
pauw
kip
parelhoender
poelslak
wijngaardslak
zeekat
egel
reiger
zwarte waterkever
groene kikker
bruine kikker
kamsalamander
waterbuffel
wild zwijn
bruine rat
dwergmuis
huismuis
minivarken
konijn
hazelworm
kauw
  Wilde ganzen blijven in grote groepen in de winter bij elkaar.

  Wilde ganzen zijn zware vogels en komen maar langzaam van de grond,
  in grote langzame slagen.

  Een gakkende grauwe gans.
  Deze foto's zijn alle gemaakt door Adri


  Deze gedomesticeerde witte gans kijkt de fotograaf aan,
  voor maximale scherpte op het netvlies moet een
  gans van opzij kijken. Deze gans heeft zojuist een
  veldje met krokus plat getrapt. Ganzen zijn zware
  en onhandige dieren, maar wel gezellig, trouw,
  nieuwsgierig, aanhankelijk en altijd hongerig.  Nils Holgersson met om hem heen de wilde ganzen met de naam
  Akka van Kebnekajse, de ganzen Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä,
  Viisi en Kuusi en Maarten, een gedomesticeerde witte gans of ganzerik
  Uit: Nils Holgerssons wonderbare reis, een boek van Selma
  Lagerlöf (1858-1940).
  Een ganzerik is een mannelijke gans.  Toulouse ganzen en chinese ganzen.
  een illustratie van Hashime Murayama.  Dewlar Toulouse gans

  Dit zijn zware en daardoor langzame, goedaardige ganzen. het zijn grote gras eters. Toulouse ganzen vallen door hun zware gewicht makkelijk om en kunnen dan een bot breken. Om deze reden moet de weide vlak zijn, en moeten ze ook niet opgejaagd worden. Ze zijn te zwaar om te vliegen en komen dan ook niet over een laag muurtje heen.

  Hashime Murayama

  Hashime Murayama is een japanse illustrator,
  geboren in 1879. Vanaf 1921 werkte hij voor het
  tijdschrift National Geographic tot 1941: Hij
  maakte een lange reeks van schitterende illustraties.
  Op deze website zijn te zien :
  pauwen
  bonito of skipjack
  kokerjuffers en schietmotten
  gupjes
  langoest en Opaleye
  Toulouse gans en Chinese gans
  stekelbaarsje
  hooiwagenspin
  sardien
  steur
  trekmieren
  trekmieren
  blauwvin tonijn
  koolvis
  makreel
  zalm
  zeenaald
  zwaardvis
  Portugees oorlogsschip


  visitors: English English |

  | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!