waterwereld

gaspeldoorn


Een altijd groene struik welke in de duinen te vinden is.
Zoal de naam al suggereert is de gaspeldoorn bezet met lange
stekels. De gaspeldoorn bloeit erg rijk, de hele struik is
overdekt met gele bloemen en trekt wolken bijen aan. De
gaspeldoorn bloeit in het voorjaar-zomer, maar soms
ook midden in winter.bloemen van de gaspeldoorn

De bloemen zijn helder geel en de bloeitijd is in de zomer.
Ut de bloemen ontstaan zwarte peulen welke lang aan de
struik blijven hangen.brem en gaspeldoorn


Brem en gaspeldoorn lijken sterk op elkaar, en komen op dezelfde plaatsen voor: duin en droge heide.
Gaspeldoorn heeft doorns en gepunte blaadjes. De
bloemenkelk van de gaspeldoorn is behaard, die
van de brem niet.


gaspeldoorn en gele trilzwam


Gaspeldoorn takken welke dood zijn worden vaak als substraat voor de gele trilzwam gebruikt.

De gaspeldoorn heeft lange doorns, maar de
bladeren zelf zijn ook stekelig.
Een afscheiding van gaspeldoorn is ondoordringbaar
voor de mens, maar ook voor dieren, zoals katten.In de winter bloeit de gaspeldoorn soms voor een
tweede keer, maar niet zo uitbundig als in de zomer.
Dit maakt ze opvallend in de duinen, de gaspeldoorn
is vrij zeldzaamDe knoppen van de gaspeldoorn, tijdens lichte vorst.

Toepassingen van de Gaspeldoorn

De gaspeldoorn kan goed als afscheiding gebruikt worden.
De gaspeldoorn vormt ondoordringbare hagen. Ook de
blaadjes zijn scherp. Gaspeldoorn wordt ook
soms als sierstruik gezien.


De winter en de Gaspeldoorn

De Gaspeldoorn is niet echt winterhard, wanneer het streng
vriest sterft het bovengrondse deel af. In het voorjaar
ontstaan dan weer nieuwe scheuten.
Wanneer er een warm jaar is geweest wil het wel voorkomen
dat de gaspeldoorn voor een tweede keer bloeit, midden
in de winter.
Die bloei is dan niet zo uitbundig als in de zomer, maar wel
erg opvallend.


1 gaspeldoorn, Ulex europaeus
2 dwerggaspeldoorn, Ulex gallii,
3 Verfbrem of Genista tinctoria
4 Kruipbrem of Genista pilosa
5 Stekelbrem of Genista anglica
6 brem of Cytisus scoparius, syn. Sarothamnus scoparius
7 kruipend stalkruid of Ononis repens subsp. repens
8 kattendoorn of Ononis repens subsp. spinosa of Ononis spinosa
9 wondklaver of Anthyllis vulneraria

Lecitine en de Gaspeldoorn

Uit gaspeldoorn wordt een lecitine ge-extraheerd welke gebruikt wordt om bloedgroep H te bepalen , dmv antigeen kleuring. Een lecitine is een

verwildering van de Gaspeldoorn

Gaspeldoorn heeft zich na introductie in de VS snel verspreidt. Het groeit op vervuilde en arme grond en is daar tot een plaag geworden: het groeit langs de wegen in het zuiden. Hoewel gaspeldoorn makkelijk brandt vormen de uitlopers snel nieuwe takken, meestal binnen een maand.