waterwereld

jan-van-Gent


De Jan van gent is een biezonder grote vogel, waarvan de vleugels tot 2 meter spreiden. Het zijn ondanks deze grote vleugels zeer snelle vogels, en duiken met meer dan 100 kilometer de zee in. Het liefste jagen ze op scholen vis, (makreel, haring, pollak) en duiken dan de school in waarna er een vis wordt uitgezocht. De Jan van Gent komt alleen aan het land om te broeden. Omdat bij een dergelijke grote duiksnelheid het zeewater via de neusgaten in het dier zou komen, zijn de neusgaten niet op, maar binnen in de snavel geplaatst.
Makreel welke aan de oppervlakte komt loopt gevaar door
een Jan-van-Gent te worden gevangen. De jongen zijn donker gekleurd.

Een afbeelding van Alec Frederick Fraser-Brunner.




jan-van-Gent broeden


De Jan van Gent kan maar moeilijk landen en nog veel moeilijker opstijgen: ze zijn veel te zwaar. Omdat de Jan van Gent ook geen snelheid kan maken zijn ze op land vrij hulpeloos en kwetsbaar. Om deze reden broeden ze op rotspunten in zee. Ze laten zich dan van de rotsen omlaag vallen om snelheid te krijgen of wachten op harde zeewind om op te stijgen. Tegen andere vogels verdedigen zij zich met hun scherpe snavels.

jan-van-Gent nest


De jan-van-Gent legt maar 1 ei, dat ei wordt met de pootjes warm gehouden, die zijn daarvoor extra doorbloed. Het groot brengen van het jong duurt 3 maanden. De jonge vogels hebben de eerste 2 maanden een wit donskleed. De Jan-van-Gent ouders voeden het jong samen. De jan van Gent is pas vruchtbaar vanaf het vijfde jaar. De vogels worden tot 20 jaar oud.


Jan-van-Gent jacht


De Jan van Gent jaagt in zijn eentje, maar ook in groepen. Zoals bij de jacht op makreel. De Jan van Gent jaagt op vissen welke aan het oppervlakte zwemmen, maar kan ook diep duiken, geholpen door de grote snelheid. De scholen worden op grote afstand waargenomen, geholpen door de naar voren staande ogen. De jan van Gent achtervolgt de vis onder water en slikt die dan in zijn geheel onder water door. Dat moet ook wel meeuwen en visdieven pakken bovenwater makkelijk de vis af


Een afbeelding van een broedende Jan-van-Gent door M.A. Koekkoek.
Het uitbroeden van het ene ei duurt ruim een maand. Het is niet ongevaarlijk om in de buurt van broedende Jan-van-Genten te komen, hun snavel is scherp en getand. Het jong heeft een donskleed. Koekkoek maakt dit schilderij tijdens een Noordelijke reis in zijn jeugd.


jan-van-Gent is een trekvogel


De Jan-van-Gent is een trekvogel welke grote afstanden aflegt, ver van het nest. In het najaar gaan ze naar het Zuiden. De trek wordt ook beinvloed door de overheersende windrichting.

jan-van-Gent aan de kust


De Jan-van-Gent is door zijn grote vleugels makkelijk te herkennen. Daarbij heeft het ook een lichtgele kop. De vogel is nooit echt talrijk en in de winter zijn er maar enkele exemplaren te vinden langs de kust.



Jan-van-Gent kolonies Noordzee


Kolonies in de noordzee: de grootste kolonie is voor de kust van Schotland. Deze heet Bass rock, de grootste hedendagse kolonie met meer dan 100000 Jan-van-Genten. Ook de nabijgelegen Farne eilanden hebben grote kolonies. Op deze eilanden leven ook alken, drieteen meeuwen, Noorse stormvogels, zeekoeten en papagaaiduikers.



Aalscholvers
door Louis Agassiz Fuertes
1 Geoorde aalscholver of Phalacrocorax auritus
2 met jong
3 aalscholver of Phalacrocorax carbo
4 met jong
5 Jan van Gent, jong in winterkleed
6 Jan van Gent, volwassen in bruidskleed