Gerst


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |

GerstEen belangrijke graan soort, welke in Nederland
en Belgie op grote schaal wordt verbouwd.
Opvallend is de grote wereld wijde verspreiding
van gerst: in India en Afrika, in bergachtige
streken maar ook in Siberie, waar het tot
boven de poolcircel verbouwd wordt, zoals
rond de Witte zee. Ook op lichte verzilte grond
wil dit sterke gewas groeien.
Gerst wordt vooral gebruikt
voor bier bereiding : het laat zich makkelijk
vermouten en is ook het goedkoopste graan.


mouten of malt van gerst


Vermouting is het laten ontkiemen van graankorrel
met behulp van lauw water, waarna dat ontkiemingsproces
direct wordt gestopt met behulp van warmte.
Dit wordt gedaan omdat er bij het ontkiemen
(germinating) suikers vrijkomen welke in alcohol
wordt omgezet. Gerst leent zich het beste voor
vermouting, ook omdat het vliesje om de gerst
de kiem beschermd.

geschiedenis van gerstGerst is de oudste graansoort, en werd al in de
ijzertijd in het Midden-Oosten verbouwd. In de
vroege Middeleeuwen was gerst even belangrijk als tarwe,
maar tarwe werd steeds meer verbouwd. Tarwe kan veel
makkelijker tot direct eetbare producten worden verwerkt.
Gerst is tegenwoordig vooral veevoer, maar wordt ook
als belangrijkste grondstof voor bierbrouwen gebruikt.
Deze gerst moet dan aan strenge normen voldoen, die
vaak niet gehaald worden, zodat het alleen dan nog
als veevoer bruikbaar is. Ook kunnen alleen de
rassen 'Zephyr' en Balder' voor de bierbereiding
gebruikt worden.Jonge zomergerst

zomergerst verbouwenHet zomergerst wordt zo vroeg mgelijk na de winter
in gezaaid, het liefst al eind februari : dit
vroeg gezaaide zomergerst wortelt dieper.
In de meeste zomers is het gerst begin juli
met stro en al weg uit de velden. Maar bij
natte zomers valt de oogst van het gerst
samen met die van de tarwe en gaart de kwaliteit
snel achteruit.

eiwit gehalte van GerstMeestal ligt het eiwit gehalte van geoogst gerst
tussen de 10% en 11%, boven de 11% is het gerst
niet goed bruikbaar als brouwgerst. Dit kan
gebeuren bij te hoge kunstmest gift.


opbrengst per hectare GerstVoor wintergerst is bijna 10 ton per hectare
mogelijk, bij zomergerst is de opbrengst tot
9 ton per hectare. Bij een slechte bodemstructuur
is 7 tot 8 ton gebruikelijk.
Namaakkoffie wordt vooral uit cichorei, gerst of eikels gemaakt.Kaffeeerzatz, eikeltjeskoffie,

In duitsland is de Kaffeeerzatz veel meer verbreidt
dan hier, en wordt niet alleen met cichorei
maar ook met gebrande gerst en malt
bereid : (Malzcaffee, Gerstenkaffee), en eikels (eikeltjeskoffie).
Eikeltjes koffie wordt gemaakt door eikels een kwartier
te koken, daarna te schillen en dan enkele dagen te
laten drogen, en dan te malen en in een oven te
grillen totdat de kleur bruin is. Typisch wordt deze
eikeltjeskoffie in gekookte melk opgelost.
Kaffeeerzatz, eikeltjeskoffie: eikels
Muckefuck, Mocca faux: cichorei
Gesundheitskaffee : gerst
Bohnenkaffee: Bonen
Malzkaffee: MaltGerst, samen met slaapmutsje,Papaver en Korenbloem