Waterwereld

gezaagde zee-eik


Dit is een zeer veel voorkomende zeewiersoort. Het behoort tot de bruinwieren. Dit wier is langs alle zeedijken en waterkeringen te vinden. Het wier heeft een groot verspreidingsgebied: de oost en west kust van de Noord Atlantische oceaan. Het is een wier zonder luchtblazen. Het groeit net boven de laagwater lijn.

gezaagde eik toepassing


Het wier wordt geoogst bij laagwater, door het af te snijden. De grootste toepassing is als voedsel en als groenbemesting. De bekendste toepassing is in de cosmetica industrie.

Gezaagde zee-eik of fucus serratus, het blad is bezaaid met gaatjes waaruit haartjes naar buiten steken . Hieronder zijn de conceptacles te vinden , de geslachtsorganen van het bruinwier.

Blaaswier en gezaagde zee-eik


Blaaswier en gezaagde zee-eik (fucus serratus) zijn in grote hoeveelheden op basaltblokken en rotsen te vinden. Blaaswier vormt dan de bovenste laag, eronder is het zaagwier te vinden. Dit wier heeft een gezaagde rand en geen blaasjes. De grens tussen beide wier is scherp. Beide wieren bevinden zich tussen de eb en vloedlijn en komen bij elk rotspoel en getijde poel voor.

lijkend op de gezaagde zee-eik


Fucus vesiculosus heeft gepaarde vesicles en een gladde bladrand.. Fucus spiralis heeft opgeblazen uiteinden en een gedraaid blad.
Zeewieren van de Noordzee.
1 Ascophyllum nodosum
2 Polysymphonia lanosa
3 fucus ceranoides
4 blaaswier of fucus vesiculosus
5 Gezaagde zee-eik of fucus serratus
6 Zeespaghetti of riemwier of Himanthalia elongata 7 gaffelwier of Dictyota dichotona


Zeewieren van de Noordzee door P. Kuckuck.
1 Blaaswier of Fucus vesiculosus
2 Gezaagde zee-eik of Fucus serratus
3 knotswier of Ascophyllum nodosum
4 riemwier of zeespaghetti of Himanthalia elonghata
5 hauwwier of Halidrys siliquosa
6 Gaffelwier of Dictyota dichotoma.P. Kuckuck

P. Kuckuck is vooral bekend geworden door het boek "Der Strandwanderer" waarvan de eerste en mooiste uitgave in 1905 werd gedrukt: de laatste herdruk verscheen in 1977, er is ook een Nederlandse uitgave: "wat vind ik lang het strand."
Op deze website zijn de volgende platen te vinden:
kreeftachtigen
havenpissebed
zeewieren
Pelicaansvoet
wieren van de Noordzee
harige vliecelpoliep
hydrozoids
strandplanten
groene zeewieren
paalworm