waterwereld


De glimwormDit is een bekend insect doordat het midden in de nacht opvalt: het dier geeft een helder licht.

De larve van de kleine glimworm


Een bruin afgeplat dier, welke jaagt op naaktslakken. Het leeft tussen dode bladeren op de bodem van het bos. Dit dier heeft meerdere plaatsen waar het licht mee uitzendt: Aan de zijkant is er een rij vlekjes waarmee het licht uitzend wanneer het wordt aangeraakt. Een andere manier om het dier tot lichtgeven aan te zetten is door een hard geluid te maken. De larve van de kleine vuurvlieg is een nuttig dier want het weet veel naaktslakken te vangen.
De vuurvlieg of Lampyris noctiluca

Het mannetje van de kleine glimworm


Dit is een goede vlieger en doordat het licht uitzendt ook een opvallende verschijning. Het dier eet niet en is maar enkele weken actief , s'nachts op zoek naar vrouwtjes om mee te paren. Aan de onderkant van het achterlijf is een apart orgaan welke veel licht uitzendt.

Het vrouwtje van de kleine glimworm


De vleugelloze wijfjes geven licht om de vliegende mannetjes willen aantrekken om te paren. Het vrouwtje is wittig van kleur, gelijkend op een larve en heeft slechts kleine stompjes van dekschilden waardoor het achterlijf vrij ligt.

De eieren van de kleine glimworm


Zelfs de eitjes van de glimworm geven licht.Het mannetje van de Lampyris noctiluca of glimworm, vuurvliegje of gloeiworm. Een mooie foto van Josef Dvorák
bioluminescentie, op een zweedse schoolplaat:

1 vuurvliegje of Glimworm of Lampyridae
2 glimwormlarve of Lampyridae, valt een naakt slak aan
3 Lamprohiza splendidula
4 huisjesslak
5 De vuurvlieg (Pteroptyx malaccae)
6 Honingzwam Armillaria

Bioluminescentie


Sommige dieren wekken licht op, een verschijnsel dat
bioluminescentie heet. In de diepzee is dat vrij normaal.
Meestal zijn het bacterien welke in symbiose met een
dier leven. Bij de insecten is het vuurvliegje de bekendste.
Het licht wordt opgewekt met behulp van een enzym: het luciferase.
luciferine + O2 --luciferase--> oxyluciferine + licht

Bioluminescentie bij eencelligen


Dinoflagellaten produceren lichtflitsjes bij verstoring.
Dit komt dan vooral voor in tropische zeeen, en wordt vaak gezien in het zog van boten.

Bioluminescentie bij zwammen en schimmels


De honingzwam is bekend om de biolumnicentie hoewel
het niet duidelijk is wat het voordeel voor de zwam is.

Bioluminescentie bij de lantaarnvis, te zien zijn ook: diepzee-aal en pelikaanvis.

Bioluminescentie in de diepzee


In de eeuwige dusternis van de diepzee heeft
biolumnicentie vele doelen;
Vooral om elkaar te vinden om te paren, maar ook
om een prooi te vinden of om verwarring te scheppen.

Het lichten der zee

In de Noordzee wordt het "lichten der zee" veroorzaakt door de zeevonken de lichtende kwal Pelagia perla kan ook licht geven, maar komt niet massaaal voor. Sommige diatomeeen wel ( Noctiluca miliaris) en kreeftachtigen(Cypridina hilgendorfii), maar niet in de Noordzee.glimworm, vuurvliegje of Lampyris Noctiluca.
In de tropen zijn vuurvliegjes een gewoon verschijnsel. Im Maleisie heten ze Kelip-kelip, en knipperen ze tegelijkertijd, dit wordt verschijnsel wordt fase synchronizatie genoemd. Deze duitse illustratie heet: "Mondnacht in den Tropen", 1897.