Heidelucifer


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


rode heidelucifer


cladonia floerkeana


Dit bekermosplantje is vrij algemeen op zandverstuivingen en
in de duinen. Het is daar aanwezig als pioniers vegatatie en
vormt losse zoden. De apothecien zijn klein, rond en niet
veel breder dan de thallus.andere bekermossen


Deze bekermos wordt vaak verward met het veel opvallender
roodbekermos (cladonia coccifera) welke veel bredere en
eveneens felrode apothecien heeft.
Beide bekermossen leven in dezelfde omgeving.

Rode heidelucifer en mos op zandgrond.
Rode heidelucifer
Kopjesbekermos, tussen Bruin heidestaartje en Rode heidelucifer op een rieten dak.  Korstmossen

  Korstmossen zijn taaie organismen welke op de meest
  onwaarschijnlijke plaatsen kunnen overleven, waar de
  planten het niet meer redden. Bijvoorbeeld in de woestijn,
  op de Zuidpool, in hooggebergte.


  symbiose

  Korstmossen zijn een samenwerking tussen schimmels en algen.
  De schimmel is op de alg aangewezen, de algen komen ook zonder
  de schimmel voor. Door deze samenwerking kunnen beide organismen
  overleven. De meeste korstmossen kunnen leven van wat in de
  lucht voorkomt. Ze hebben wel wortels maar deze dienen voor de
  aanhechting niet voor de opname van stoffen. Omdat korstmossen
  van de lucht afhankelijk zijn , zijn ze erg gevoelig voor
  luchtverontreiniging.


  korstmos


  Korstmos op het rieten dak

  Op een oud rieten dak groeien mos, korstmos en algen en ook zwammen

  Bruin heidestaartje

  Rode Heidelucifer

  Kopjes-bekermos
  Korstmossen op deze website


  groen bekermos
  rood bekermos
  dooiermos
  schorsmos
  zomersneeuw
  heidelucifer
  Steenschildmos
  rendiermos
  Witte koraalwam
  Zwart leermos
  Eikenmos
  visitors: English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!