Herderstasje


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
herdertasje


Een sterke plantje, winterhard en het produceert
veel zaad, waarmee het zichzelf snel uitzaait.
Herderstasje wordt om die reden tot het
onkruid gerekend. Het heeft zaadjes, of beter
hauwtjes die het model hebben van een tasje
die vroeger door boeren (herders) gebruikt werd.


verspreiding van het herderstasje

Herdertasje heeft een lange penwortel waardoor
het weinig gevoelig is voor droogte.
Herderstasje is vooral daar te vinden waar de bodem
voedselarm is, zoals zandgrond en groeit ook in
de schaduw. Tegenwoordig is het herderstasje over
de hele wereld te vinden is, maar oorspronkelijk
kwam het alleen in Zuid-Europa voor.


herderstasje met witte bladeren

Wanneer het herderstasje wiotte blaadjes heeft is het aangetast door Albugo candida, een schimmel die vooral veel op kool te vinden is.

herderstasje in de weide

Omdat de meeste bladeren in een rozet vakbij de
grond staan verdraagt het herdertasje begrazing.
Herdertasje wordt door veel dieren gegeten, zoals
paarden en konijnen (en cavia's).

herderstasje in salades

De rozetbladeren
kunnen in salades worden verwerkt, ze hebben geen
biezondere smaak.

herderstasje als vogelvoer

Vogels zijn erg gesteld op het herderstasje.
Kanaries kunnen er lang mee bezig zijn.
Pluk het herderstasje in de wei, maak er bundels van
met touw en hang ze omgekeerd te drogen.
Geef ze ook op die manier aan vogels te eten

herdertasje en vergeet-mij-nietje


Het herdertasje is sterk verwant aan vergeet-mij-nietje,
beide behoren tot de grote familie van de kruisbloemigen.


ruwbladigen of de Boraginaceae

Een plantenfamilie met ruwe beharing op stelen,
bladeren en knoppen.
De haren worden Setae genoemd (stijve haren).
De bloemen vouwen zich open bij het begin van
het bloeien.
De beharing biedt bescherming tegen slakkenvraat.
borago, komkommerkruid
slangenkruid
bijenvoer Phacelia tanacetifolia
Smal longkruid (Pulmonaria montana)
gevlekt longkruid Pulmonaria officinalis
Ruwe smeerwortel Symphytum asperum
Gewone smeerwortel Symphytum officinale
herderstasje

vergeet-mij-nietjes of Myositis

vergeet-mij-niet
stijf vergeet-mij-nietje
akkervergeet-mij-niet