Honingzwam


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |Honingzwam


Armillaria mellea
Een veelvoorkomende paddestoel welke parasiteert
op bomen. De Honingzwam is erg variabel en ook
succesvol: Er zijn veel verschillende bomen
welke kunnen worden aangetast en ook op dood
hout kan de schimmel blijven voortbestaan.De bestrijding van de HoningzwamHet bestrijden van de Honingzwam kan het beste
geschieden door aangetaste bomen en boomstronken
te verwijderen. De gemeente kan hierbij om
assistentie worden gevraagd. Met name verwijderen
van boomstronken wordt vaak ten onrechte nagelaten.


rhizomorfen van de HoningzwamRhizomorfen zijn lange zwarte strengen van schimmel
in de grond, het lijkt op zwarte wortels. Ze gaan
uit van de aangetaste boom en kruipen zo verder
naar de volgende boom.

herbeplanting na de HoningzwamNadat bomen zijn gekapt is het zaak dat de grond
gezuiverd wordt. Herbeplanting dient plaats te
vinden met bomen welk meer resistent tegen de
honingzwam zijn. Pseudotsuga Menziesii an Abies
grandis zijn meer resistent dan Picea abies, Picea
sitchensis, Larix kaempferi en Pinus sylvestris.
Quercus Rubor en Fagus sylvatica zijn beter
resistent tegen honingzwam aantasting dan coniferen
behalve dan Abies Grandis. (uit D.B, Redfern :
Infection by Armillaria mellea and some factors
affecting Host resistence and the severity of
disease.)
Totale resistente tegen Honingzwam hebben: Berk,
, Lariks en de Pinus Ponderosa.De vorm de Honingzwam


De vorm is erg variabel, van witachtig bij jonge
honingzwammen naar donker bij de oudere zwammen.
De lamellen zijn wit.
Honingzwammen komen in grote groepen voor.
licht in de nacht, bioluminescentie


Een merkwaardige en onbegrepen eigenschap is dat
het mycelium een zwak licht verspreidt dat s'nachts
zichtbaar is in het donker. Dat licht wordt
sterker wanneer de zwam verstoord wordt.

Shimomura (1992) was opgevallen dat het licht
sterker wordt naarmate de honingzwam meer massa heeft.
The role of superoxide dismutase in regulating
Shimomura (1992) the light emission of luminescent fungi. J Exp Bot 43:1519Ė1525.
Andere Amillariasoorten reageerden sterk op
verstoring door middel van biolumnicentie,
maar Armillaria mellea maar weinig.
Ook hier vielen de verschillen op tussen
verschillende mycelia van dezelfde zwam.
(zgn intragenet variability).
Al met al wordt de functie niet duidelijk.
Jeanne D. Mihail1 and Johann N. Bruhn
Dynamics of bioluminescence by Armillaria gallica,
A. mellea and A. tabescens

Een infectie van de bast van een boom door een honingzwam

A: de dode bast.
B: de phloem: het levende deel van de bast.
C: levend hout.
D: dood hout.
E: Een witte dunne, sterk ruikende laag van fungusdraden.
F: De honingzwam aan de buitenzijde van de bast.