het kweken van de krulvlieg en huisvlieg


1 bromvlieg, (Calliphora erythrocephala), 2 vleesvlieg (Lucillia serrata), 3 goudvliegen (Lucillia ceasar)
4 zweefvlieg(Syrphidae), 5 slijkvlieg of elzenvlieg (sialis lutaria), 6 runderdaas (tabanus autumnalis)
7 runderhorzel (hypoderma bovis), 8 schapenhorzel (Oestrus ovis), 9 paardenmaaghorzel (Gastrophilus intestinalis))


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |huisvlieg


De huisvlieg is een insekt welke uitstekend gedijt
in de huiselijke omgeving. Insecten die binnenshuis
komen proberen te ontsnappen (via het raam), maar
de huisvlieg juist niet. Omdat huisvliegen tussen
de mensen leven spelen ze een belangrijke rol bij
het verspreiden van ziektes.
voortplanting van de huisvlieg

In de juiste omstandigheden kan het zich razendsnel
vermenigvuldigen: Een vrouwtje legt in haar leven
20000 eitjes, in bijna drie maanden tijd. De larven
verpoppen zich in ongeveer twee weken tijd tot
volwassen vlieg.
Huisvliegen zetten de maden bij voorkeur af op mest
of rottend organisch materiaal.
Kijk voor het kweken van huisvliegen bij krulvlieg

paring van de huisvlieg

Het mannetje spoort het wijfje op en dwingt haar
tot paren: Ze wordt al vliegend naar de grond
geduwd en beide belanden dan op tafel of op
een bank, enfin : De paring duurt maar
enkele seconden.

vliegenmepper en huisvlieg

Het is niet eenvoudig om een vlieg dood te slaan
want vliegen zien snelle bewegingen met hun grote
facet ogen. Nog belangrijker zijn de haartjes
op het lichaam van de vlieg, deze nemen kleine
verschillen in luchtdruk waar. Om deze reden
is het belangrijk dat de tralies van de
vliegenmepper dun zijn , zodat er weinig
luchtbewegoing ontstaat, de beste vliegenmeppers
zijn van metaaldraad,de kop van de huisvieg: de vlieg heeft een uitklapbare
zuigsnuit, waarmee het voedsel opzuigt. Er zijn
2 grote facet ogen waarmee het voortdurend de
omgeving verkent.


bestrijding van de huisvlieg

Verreweg de beste manier van bestrijding is het afdekken
van de voedselbronnen.
Een andere goede methode is het verwijderen van organisch
afval, denk aan etensresten.
Gebruik afvalemmers welke goed afsluiten.
Een hor is belangrijk, met name op boerderijen
waar stallen zijn.
Vliegenstrips en vliegenvallen zijn belangrijk wanneer
er de andere methodes onvoldoende resultaat geven.
Het gebruik van insecticides is weinig effectief,
de huisvlieg bouwt snel resistentie op tegen de
bekende middelen.De ontwikkelingsstadia van de huisvlieg.
De grootste voortplantingsnelheid is in
de praktijk bij 18 graden Celsius,
in stallen kunnen er 20 generaties
per jaar zijn.biologische bestrijding huisvlieg, sluipwesp

Dit wordt gedaan met de kleine sluipwespen welke
hun eitjes in de pop van de huisvlieg leggen.
Muscidurax raptorellus en Spalangia cameroni
zijn twee sluipwespsoorten welke hiervoor worden
gebruikt. Veel meer efficient is de roofvlieg:roofvlieg of drijfmestvlieg (Ophyra aenescens)

Roofvlieg of drijfmestvlieg is iets kleiner dan
de huisvlieg en glimmend zwart.
Deze vliegen leggen poppen in stalmest: de larven
welke hieruit ontstaan voeden zich vrij efficient
met de huisvlieg. Uiteindelijk zullen er dan
grote hoeveelheden roofvliegen in de stal zijn,
maar deze zijn voor mens en dier ongevaarlijk.
De vliegen leiden een traag bestaan op de stalmuren.
Natuurlijk is het in het geval van vliegenoverlast
beter om de drijfmest af te dekken en rottende
voedselresten op te ruimen.


biologische bestrijding huisvlieg, vogels

Met name spreeuwen (groene glansspreeuw, purperglans,
treurspreeuw, grijskopspreuw), japanse nachtegaal
en kippen zijn goede vliegenvangers.
Uit een onderzoek met bestrijding van de huisvlieg
in Varkensstallen kwamen met name de spreeuwen er gunstig uit.
(Vliegenbestrijding in varkensstallen, Roelofs,
Nijkens, Plagge, Vesseur 1998).Huisvlieg, larve en pop, imago.
Een Duitse schoolplaat.natuurlijke vijanden huisvlieg

Er zijn veel natuurlijke vijanden van de huisvlieg,
vogels , en hagedissen, en vooral kikkers. maar deze
vijanden leggen het tyoch af tegen de
onwaarschijnlijk grote voortplantingssnelheid
van de huisvlieg. De schimmel Empusa muscae
is verreweg de belangrijkste bestrijder van
de huisvlieg,

De schimmel Empusa muscae en de huisvlieg

De schimmel Empusa muscae is belangrijkste
bestrijder van de huisvlieg, en op het einde van de zomer
zijn alle huisvliegen door deze schimmel aangetast en
zullen er ook uiteindelijk aan sterven.
In het najaar zijn de dode vliegen te vinden
omgeven met een vlek van witte schimmelsporen.
De buik van de huisvlieg is opgeblazen,
Er zijn witte ringen op de buik te zien.
na de dood van de vlieg groeit de schimmel
nog geruime tijd door en produceert dan de witte sporen.
The housefly: its natural history, medical importance, and control Luther S West. 1951

vliegen

Op deze website is informatie te vinden over de
huisvlieg
pendelzweefvlieg
groene vleesvlieg
blauwe vleesvlieg
krulvlieg
wolzwever

Een huisvlieg , door Martin Frobenius (1719-1769) in 1764
te Nurenberg gemaakt met behulp van een primitieve microscoop