grote kaardebol of Dipsacus fullonum,

kaardebol


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |

grote kaardebol


De grote kaardebol is een tot twee meter
hoge inheemse tweejarige plant. De kaardebol
heeft grote bloemen welke door hommels en bijen
druk bezocht worden. De plant wordt vaak in perken
gezien voor de bloemen, maar ook
uitgebloeid blijft de kaardebol lang decoratief.


kaardebol vermeerdering


Het zaad van de klaardebol valt op het einde
van de zomer van de planten. Het laat zich
makkelijk verzamelen. De plant is altijd een
zogenaamde vorst kiemer, dus het zaad moet
een vorst periode meemaken om te kunnen ontkiemen.
Dit kan ook in het vriesvakje gebeuren.

kaardebol zaaien


Kaardenbol zaait zichzelf makkelijk uit maar
heeft niet de neiging om te woekeren.

kaardebol vleesetend


In de oksel van de bladeren van de plant staat
vaak wat water waarin soms insecten verdrinken.
De plant neemt mineralen op van deze dode insecten.
Maar deze insecten dragen maar een klein deel bij
aan de totale mineralen behoefte van de kaardenbol.

kaardebol en het kaarden


Vroeger werd de bloeiwijze ook gebruikt om laken
te ruwen of kaarden, dus vandaar de Nederlandse
naam: kaardenbol. Maar nooit om wol of vlas
te kaarden.Aanplant van jonge kaardebollen ten behoeve
van de snijbloemen en droogbloemen verkoop.
kaardebol of kaardenbol


Beide schijfwijzen komen voor, met een
voorkeur voor kaardebol.

verspreiding kaardebol


De kaardebol komt wijdverspreid op aarde
voor: in Europa, de VS, het zuiden van
Australie en in Marokko.

Kaardebolzaad en putters


kaardeboldistelzaad wordt door putters graag gegeten.


  Kaardebol is ook uitgebloeid een lust voor het oog.
  Een hommel op de bloem van de kaardebol in augustus.
  Dit is de slibbladige kaardebol die wit bloeit.
  De kaarde bol heeft een afwijkende bloeiwijze.
  Die begint in het midden van de bol en schuift
  vervolgens op naar boven en onder.  Kaardebol met Olindia schumacherana, een mot.
  afbeelding uit: Fra British Entomology door John Curtis.


  hommelbloemen


  planten voor hommels met een lange tong,
  steenhommel, akkerhommel, tuinhommel.
  en de wolzwever, een vlieg
  Deze bloemen worden hommelbloemen genoemd:
  witte dovenetel
  gele dovenetel
  kamperfoelie
  distels
  vingerhoedskruid
  springbalsemien
  rode klaver

  planten voor hommels met een korte tong,
  deze hommels bijten een gaatje:
  Weidehommel en aardhommel (de inbrekers)
  dopheide
  smeerwortel
  wilde kaardebol
  pieris japonica
  gevlekt longkruid
  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!