Kanariezaad


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Kanariezaad of witzaad

Dit gewas wordt tot de graansoorten gerekend.
Het is een gewas in opkomst, welke vooral als vogelvoer
dioenst doet.


Witzaad of Kanariezaad

Met witzaad of kanariezaad worden de zaden van het
kanariezaad bedoeld. Dit Witzaad bevat vooral veel
koolhydraten, tot 60%, en het wordt in veel
vogelvoer aangetroffen. Ook bevat het veel eiwit,
met name leucine en arginine, maar geen cystine.
Witzaad heeft verwarrende wijs een bruine kleur.

commerciele teelt van Kanariezaad of witzaad

Kanariezaad of Witzaad wordt tot de kleinzadige graansoorten
gerekend . Het wordt op grote schaal verbouwd
in Canada, in de provincie Saskatchewan. Het aandeel
van de Canadezen op de wereldmarkt neem,t nog steeds toe.
Er worden twee soorten witzaad verbouwt: "itchy"
en de "non-itchy", deze laatste soort is door veredeling ontstaan ,
en is tegenwoordig de berlangrijkste soort. Het ontbeert de
fijne silicium naaldjes en neemt ook minder ruimte
in na het oogsten. De "itchy " veroorzaakt inderdaad
jeuk bij het oogsten. 'CDC Maria' and 'CDC Togo'
zijn deCDC Maria and CDC Togomeest gebruikte non-itchy
rassen.


witzaad productie

Witzaad heeft een lastige eigenschap: de prijs varieert sterk,
en dat komt omdat het aanbod sterk wisselt: de oogst
is onvoorspelbaar, met name de oogst in Canada drukt
een zware stempel op de prijs van het witzaad.witzaad in de moestuin

Witzaad verbouwen is eenvoudig, en door de hoge prijs is het ook aantrekkelijk. Zaai kanariezaad
aan het begin van mei. Het zaad is fijntjes, zaai het
daarom niet te diep. het duurt ongeveer 4 maanden tot rijping.
Het is in Vlaanderen en Nederland niet mogelijk om
zonder vogelnet het kanariezaad te laten rijpen : vogels,
met name mussen, laten niets over.
Draag bij het oogsten handschoenen.
Bewaar kanariezaad/witzaad droog.Kanarie of witzaad

Kanariezaad of witzaad

Witzaad is de basis voor vogelvoer. Het is ook het
duurste ingredient.
Witzaad levert veel energie (koolhydraten) en weinig vet.
Witzaad komt in al het vogelvoer voor, bij het voer
voor kanaries kan het meer dan de helft van het
gewicht uitmaken.Kanariezaad.
Vogelzaden op deze website


haver
gierst
kanariezaad
boekweit
herderstasje
gerst
negerzaad
lijnzaad
saffloerzaad
akkerdistel
kaardenbol
trilgras
zonnebloem
voederwikke
mais
suikermais
weegbree