kardoen

kardoen


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Kardoen
Kardoen is een vergeten groente met een biezondere
smaak. Kardoen is een distelachtige welke net als
de artisjok mooie bloemen maakt. Van Kardoen worden
de stengels van de grote buitenbladeren gegeten,
net zoals bij rabarber. Maar dat kan eigenlijk alleen
als ze eerst gebleekt zijn, dat geeft een grote
smaak verbetering. Van nature groeit kardoen op
arme droge grond. Kardoen is vorstgevoelig.
Kardoen is verwant aan de artisjok.

zaaien van Kardoen

Zaaien kan vanaf mei in de volle grond, maar meestal
wordt kardoen voorgezaaid, dat kan vanaf april
binnenskamers in potjes.
Wanneer Kardoen in de volle grond wordt
gezaaid, gebruik dan rijkelijk bemeste aarde.
De zaden moeten minstens 5 cm diep in de grond.
Zaai dan met 5 zaden tegelijk.
Wacht tot er 5 bladeren aan de plantjes zitten
en verwijder dan de 4 de zwakste planten.

Kardoen in de moestuinKardoen stelt geen eisen aan de grond. De bloem
is prachtig en een goede snijbloem. Kardoen groeit
breeduit en levert weinig bruikbaar product per
vierkante meter. Om deze reden wordt kardoen in
Zuid-europa vooral op arme grond verbouwd.
Het is mogelijk om in de vroege zomer tussen
de planten snel groeiende groentes te zetten
zoals sla e.d.
Hou een meter afstand tussen de planten.
Door de lange penwortel laat kardoen zich
niet verplanten, de wortel breekt dan af.

kardoen forcerenDe bladeren van kardoen wordt vaak omwikkeld
met doek om de smaak te verbeteren.
Verwijder eerst gele bladeren.
Rol de bladeren op met touw. Doer er
daarna zwart plastic of donker doek omheen.
Wikkel het bovenste deel van het blad in plastic.
Doe dit niet langer dan 3 weken anders
ontstaat er rot.

kardoen oogstenKardoen wordt vanaf begin september geoogst:
Naarmate kardoen later wordt geoogst veranderd
de smaak en wordt van frois steeds bitterder.
In september geoogste kardoen voelt ook anders
aan: de stengels zijn makkelijker te breken
en te schillen. Kardoen uit oktober is taaier.


kardoen forceren in kelders


Vanaf de herfst is het ook mogelijk kardoen te laten
forceren in kelders. Doe dit door de kardoen van het
veld te halen en twee a drie weken in een
licht-dichte ruimte (kelder) te laten bleken.
Dit geeft een aanmerkelijke smaak verbetering.


kardoen, artisjok en distel

Kardoen (Cynara cardunculus) en Artisjok zijn
sterk verwant en allebei groentes welke
op arme grond kunnen groeien. Kardoen en artisjok
geven allebei biezonder mooie bloemen.
Beide worden meestal ook distels (geslacht
Carduus)
genoemd maar zijn daar niet mee verwant.

het forceren van groenten


Sommige groentes worden geforceerd om ze sneller te
doen rijpen of om de smaak te verbeteren.
Forceren of trekken van groentes gebeurd in
het donker, zodat de plant geen energie verbruikt
om zelf chlorofyl aan te maken. Geforceerde groentes
zijn dus veel bleker dan niet geforceerde groentes.
Begin niet met forceren na een regenbui, alleen
droge planten mogen geforceerd worden.
schimmels zullen anders de plant beschadigen.

De volgende groentes worden op deze website besproken:

asperge
witlof
zeekool
kardoen
rabarber
bleekselderij
molsla
andijvie
frisee, krulandijvie