"op de heide", een schoolplaat van M.A. Koekkoek.
1 bosmuis (Apodemus sylvatica), 2 adder(Vipera berus), 3 zandhagedis (Lacerata agilis),4 hazelworm (Anguis fragilis)
5 honingbij (Apis mellifica), 6 wesp (Vespa vulgaris),7 mestkever (Geotrupes stercorarius),8 bruin zandoogje (Manioba jurtina)
9 groene sabelsprinkhaan (Lacusta viridissima), 10heide blauwtje (Plebeius argus),11steenhommel (Bombus lapidarius)
1 adelaarsvaren" (pteris aquilinum), 2 mannetjesvaren (Polystichum filix-mas),3 struikheide (Calluna vulgaris)
4 Dopheide(Erica tetralis), 5 rondbladige zonnedauw (Drosera rotundifolia),6 haarmos (Polytrichum commune) , 7 klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |

KlokjesgentiaanDe klokjesgentiaan is een mooi en teer inheems plantje
welke in moeras en vochtige en vooral arme grond groeit.
Mede door het verdwijnen van de schrale gronden, is
klokjesgentiaan bezig langzamerhand te verdwijnen,
en daarom wettelijk beschermd.
Klokjes gentiaan bloeit met paars-blauwe bloemen gedurende
de hele zomer. Er zijn ook klokjes gentianen met witte bloemen.
Het zaad verliest snel kracht bij bewaren. Zaai het in de lente,
maar het zaad moet eerst een maand een vorstperiode hebben
door gemaakt.


klokjesgentiaan in de tuin

Deze moerasplant doet het goed in de buurt van vijver en
schaduwrijke grond. Het heeft nauwelijks de neiging tot
woekeren, het dreigt eerder verdrongen te worden door
meer invasieve planten.
klokjesgentiaan en gentiaansblauwtje


Het blauwe Gentiaanblauwtje of Maculinea
alcon is volledig afhankelijk van het gentiaanblauwtje.
De eitjes worden op de bovenste nog ongeopende
bloemen gelegd en de rupsjes eten zich een weg
naar de bloemknop. Wanneer de rups volgevreten
is laat het zich op de grond vallen en
verdwijnt in een nest van de ruwknoopmier (M. scabrinodis)
en vooral de rode steekmier (M. rubra).
In dit nest overwinteren ze. In de
volgende zomer verpoppen zij zich en
moeten dan snel uit het mierenest zien
te ontkomen. Door deze afhankelijkheid
komt het gentiaansblauwtje niet in
grote getakle voor, maar heeft wel een
enorm verspreidingsgebied, het dier
komt tot in China en Mongolie voor,
hoewel nergens in grote getale.


De Blauwe gentiaan met een moshommel.
Een plaat uit het fin du siecle van Jac. P. Thijsse.
blauwe bloemen

blauwe plantenAnna paulowniaboom
Amerikaanse seringen of Ceanothus-hybriden
aster
blauw druifje
blauwe regen
blauwe lis
blauwe akelei
Blauwe monnikskap
Blauwe knoop
blauwe lotus
cichorei
dwerg iris of iris reticulata
alruin
Duitse iris
oesterblad
juffertje-in-het-groen
wildemanskruid
Akkervergeet-mij-nietje
korenbloem
klokjes gentiaan
luzerne
kattenstaart Lythrum salicaria)
kattenkruid (Nepeta ◊ faassenii)
Hebe
maartsviooltje
ooievaarsbek (geranium pratense) 'Rosemoor'
oosterse sterhyacint
phacelia of bijenvoer
slangenkruid
sneeuwroem
schurftkruid, scabiosa
vergeet-mij-nietje
akkervergeet-mij-nietje
vlinderstruik 'Black Knight'
kruipend zenegroen
zeedistel