waterwereld

kokmeeuw


Dit is een veelvoorkomende kleine meeuw welke zich heeft aangepast aan de mens.
Een kokmeeuw vangt een bosmuis:
Een biezondere foto van adri


kokmeeuw en het voedsel


De kokmeeuw dankt het grote succes vooral aan het vermogen om veel verschillende bronnen als voedsel te gebruiken: Allereerst is de kokmeeuw een vogel welke kleine dieren eet: slakken en visjes en wormen, daarnaast is het dier heel goed in staat vliegend insecten te vangen. Maar het eet ook aas. Opvallend is dat ze in staat zijn om voedsel van andere dieren af te pakken: zoals wormen van Grote sterns, visjes andere van meeuwen (en frites van kinderen). Kokmeeuwen zijn achter tractoren te vinden als het land wordt omgeploegd en eten dan alle insecten en wormen .kokmeeuw, een illustratie van Sheppard.


kokmeeuw en de netgeboren jongen.


kokmeeuw verspreiding


De kokmeeuw komt in enorme kolonies rondom de waddenzee voor. Waarvan een derde deel, ongeveer 20000 stuks op de Griend. De griend is een eiland vooral bestaande uit kwelders met daar op helm en zandhaver. Op het vasteland neemt de hoeveelheid langzaam af, met name doordat het aantal vossen sterk toeneemt.1 zilvermeeuw of Larus argentatus, het jong pikt aan een spijker.
2 Vorkstaartmeeuw of Xema sabini
3 kleine kokmeeuw of Chroicocephalus philadelphia
ook: kleine kokmeeuw in winterkleed in het water, de kop is dan wit,
het jong is rechts in het water,
4 ringsnavelmeeuw of Larus delawarensis,
het jong zit op de dukdalf.
5 lachmeeuw of Leucophaeus atricilla,
het jong loopt het water in.