koperwiek

koperwiek


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Koperwiek


Koperwiek zijn trekvogels welke ons land aandoen onderweg: Ze voeden zich vooral met besjes: Lijsterbessen, vuurdoorns, zuurbessen, duindoorns, meidoorns, muisdoorn. Maar wanneer ze in october in ons land zijn eten ze ook spinnen , wormen en slakken. Ze blijven in de winter in Nederland als het niet te koud is, anders trekken ze door.

Koperwiek zang


Het is wat moeilijk om het geluid van de koperwiek gezang te noemen: Koperwieken maken een hoog en lang aanhoudend 'tjiehhh' geluid.

De koperwiek en zanglijsters


Koperwieken lijken op zanglijsters:
Maar koperwieken hebben een witte streep boven
het oog en goudkleurige vlek onder de vleugels.

Koperwiek zijn trekvogels


De koperwieken komen uit het Noorden:
Wanneer daar de sneeuw gaat vallen komen
de koperwieken op gang: Uit Zweden,
Ijsland, Lapland, Siberie komen ze en
trekken door Nederland op weg naar het Zuiden.
Vaak in grote groepen en in gezelschap
van andere lijsters zoals de kramsvogel
Dat trekken is aan het veranderen: kwamen
de eerste vogels vroeger in september en
gingen ze terug in mei: tegenwoordig blijven
de koperwieken korter in Nederland dankzij
de klimaats verandering.

eieren van de koperwiek


De eieren lijken sprekend op van de merel,
maar worden in het Noorden van Europa uitgebroed,
in dichte bossages. De koperwiek maakt zeer
zelden een nest in ons land.Eieren van europeese vogels,
uit:Eggs from Familiar Wild Birds, 1883.
1 oeverzwaluw of Riparia riparia
2 kleine strandloper of Calidris minuta
3ransuil of otis asus
4 wouw
5 Braamsluiper of Sylvia curruca
6koperwiek of Turdus iliacus
7 tadorna
8 strandloper
9 tureluur of Tringa totanus

Johann Friedrich Naumann(1780-1857)


Een bekende vogelliefhebber en illustrator van vogelboeken. verreweg het bekendste is het boek : "Naturgeschichte der VŲgel Mitteleuropas (Natural History of the Birds of Central Europe)", ook bekend is : "Naturgeschichte der Vogel Deuttschlandts" waarvan de illustraties nog steeds wordt gebruikt. Naumann wordt beschauwd als de grondlegger van de ornithologie, de vogelkunde. Zijn Engelse tegenhanger is de latere Thorburn.
Op deze website zijn te zien :
kleine plevier
lepelaar
koperwiek
waterhoen
ekster en kauw


Archibald Thorburn


Op deze website zijn enkele aquarellen van
Thorburn te zien, een Schotse aquarelist.
hij werd bekend om de mooie afbeeldingen
van vooral vogels tegen een dramatische achtergrond.
Een bekend werk van hem is: Eggs from Familiar Wild Birds.
kwartelkoning of spriet
koolmees
koperwiek
bosmuis
kleine plevier
strandplevier
krombekstrandloper
Grote gele kwikstaart
waterhoen