Kopjes-bekermos of Cladonia fimbriataSloot | Waterplanten | Oever | Vijver | Levend Voer | Noordzee | Wormen | Slakken | Vlinders | Kevers | Spinnen | Vliegen | Tuin | Gedachten
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplanten | Varens | Zwammen | Korstmos |


Het kopjes-bekermosDit is een zeer veel voorkomend bekermos, welke
weinig eisen aan de ondergrond stelt.
Het onderscheidt met de andere bekermossen is lastig,
maar de weinige schubben langs de steel zijn typisch.