Krabbescheer


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


KrabbescheerStratiotes aloides

Een drijfplant welke vooral in schoon water voorkomt, met name in laagveen gebieden. Onder gunstige omstandigheden is het een snelle groeier.
Deze plant drijft op het water, en vormt daar dan een oase vol waterdieren.
Veel vogels, zoals de zwarte stern, bouwen hun nesten in de krabbescheer.


Een kikkervisjezoekt een schuilplaats tussen de stekelige bladeren van
de wateraloe of krabbescheer

VoortplantingEr is vooral vegetatieve voortplanting, dus doormiddel van uitlopers. De bloem is wit en steekt uit de plant omhoog. De bloemen zijn bijna altijd vrouwelijk. Deze vorm van voortplanting is van ondergeschikt belang.


krabbescheer in de vijver


Omdat krabbescheer een mooie waterplant is, wordt deze veel in vijvers gezien. Krabbescheer is een soort drijvende oase voor kleine waterdiertjes welke bijdragen aan de soortenrijkdom in de vijver.
Maar krabbescheer maakt een vijver zuurstofarmer: Met name als
de vijver dichtgroeit met krabbescheer
ontstaat er onder de krabbescheer een zuurstofarme woestijn.
Enerzijds komt dat omdat het zonlicht wordt
geblokkeerd, anderzijds omdat deze waterplant een stof afscheidt welke algengroei vermindert. Er zijn veel planten welke dit doen, zoals: hoornkruid , waterpest en roggesstro
hebben deze eigenschap. Het is dus zaak om te voorkomen dat de vijver
dichtgroeit. Krabbescheer onttrekt veel fosfaat en stikstof aan het
water, fosfaat lost beter op in zuurstofarm water.

de naam Krabbescheer


Deze plant heeft een vertakt blad in de vorm van een krabbeschaar.
verspreiding Krabbescheer


Krabbescheer komt in Midden Europa en tot ver in Midden Azie voor.
1: Krabbescheer (Stratiotes aloides)
2: Gele Plomp (Nuphar lutea)
3: Gewoon blaasjekruid (Utricularia vulgaris )
4: Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae)
5: waterlobelia (Lobelia dortmanna)
6: Ranonkel
7: Cape blue waterlilly (Cape blue waterlilly of Nymphaea capensis)


krabbescheer groeit het beste met de wortels in de modder verankerd.Krabbescheer, op de bodem van een vijver welke met een dun laagje
ijs bedekt is. De foto is gemaakt in Januari.