krekel, veldkrekel , huiskrekel


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
  de huiskrekelAcheta domesticus

Huiskrekels zijn hoofdvoedsel voor veel amfibien,
reptielen, spinnen en jagende insecten. Ook veel
waterdieren eten in het water gevallen krekels:
Huiskrekels springen op de bladeren van kroost maar
vallen dan snel in het water: hun gespartel trekt
vissen, watersalamanders, zoetwaterkreeften en
waterinsecten aan. Al deze dieren kunnen alleen
levende krekels als voedsel gebruiken,
vogels eten ook dode krekels. Ze zijn erg gemakkelijk
en goedkoop te kweken. Huiskrekels hebben twee
grote bezwaren:
- ze ontsnappen erg makkelijk uit hun potten,
- en grotere dieren maken een tjirpend geluid.
Huiskrekels overleven niet in de natuur want ze zijn
gevoelig voor koude. Van de huiskrekel is er een
vleugelloze variant te krijgen, deze ontsnapt veel
minder makkelijk.
Veldkrekels worden meer populair:ze ontsnappen
minder makkelijk en maken ook veel minder geluid.

  behuizing

Doorzichtige plastic bakjes zijn prima voor dit doel,
jampotjes gaat ook. doe niets op de vloer, dat maakt
het alleen maar moeilijker om te reinigen.
krekels willen graag een schuilplaats, een prop papier
is hier goed voor geschikt.

krekel

  voeding

Om te groeien hebben krekels het volgende nodig:
- kippevoer, fijngemalen
- honde/kattebrokjes, fijngemalen
- water.
Jonge krekels kunnen makkelijk in een bakje
water verdrinken, water raakt snel vervuild,
vers water is belangrijk dus.

  temperatuur

Huiskrekels groeien volbeeldig bij huiskamer temperatuur.
Of hogere temperaturen. Het zijn nachtdieren welke graag
in schuilplaatsen zitten bijvoorbeeld kartonnen eierdozen.

  vochtigheid

Een droog milieu is goed voor de krekels. Vocht
veroorzaak teen mijtenexplosie. Krekels leggen hun
eieren in vochtig zand. De pas uitgekomen krekels
heten stofkrekels. Tijdens het ouder worden
veranderen ze niet van vorm (er is dus geen metamorfosis).
Als ventilatiedoek kan benzinegaas dienen.De grootte van de huiskrekel.

kweken van huiskrekels

Het is het beste om met de vleugelloze huiskrekel
te beginnen: de natuurlijke soort welke wel vleugels
heeft ontsnapt te makkelijk en is ook te snel voor
bijvoorbeeld jachtspinnen. Deze soort is in bijna
elke dierenwinkel te krijgen. Huiskrekels leggen na
Z ongeveer 2 maanden eieren in zand, bijvoorbeeld:
bijvoorbeeld schelpenzand voor vogels.
De net uitgekomen krekeltjes lopen het gevaar
gegeten te worden door hun oudere soortgenoten.
Deze jongere explaren kunnen goed dienen als voedsel
voor kleinere vissen/kikkers en salemanders.
Grotere exemplaren zijn te groot en snel voor ze.

sprinkhanen en krekels


Krekel en sprinkhaan zijn nauw aan elkaar verwant, zij behoren beide tot de orde van de Orthoptera. De krekels (Gryllidae) verschillen van alle sprinkhanen door het bezit van twee lange staartdraden of cerci.

sprinkhanen en krekels, stridulatie

Zij maken geluid door de een kam op de achterpoten tegen het lichaam te bewegen, dit wordt stridulatie genoemd, en draagt in het geval van de cicade kilometers ver.

Anatomiekrekel anatomie

Prof Friedrich Zacher schreef het hand boek: "het ABC der voorraadsbeheer", vertaald uit het Duits: "Vorratsschutz in Deutschland " 1924. Bekender is het "Anzeiger für Schädlingskunde " Zacher publiceert nog steeds. Op deze website ijn te vinden krekel en kakkerlak
springstaartjes