waterwereld

Lepelaar


De lepelaar is onze nationale vogel en biezondere indruk bij een eerste contact: Deze vogel is groot en lawaaig: daarbij maakt het de indruk in een tropisch land thuis te horen. Maar de lepelaar is een veelzijdige inheemsse vogel welke zowel in zoutwater gebieden als in zoetwater gebieden voorkomt. De lepelaar is een grote witte vogel met een typische platte snavel.

lepelaars zijn trekvogels

Lepelaars zijn trekvogels welke uit Afrika komen om waar ze overwinteren. Maar niet alle lepelaars trekken weg, enkele blijven over tijdens de winter maanden. Lepelaars zijn in de grote moerasgebieden te vinden, zoals de Oostvaardersplassen.

kenmerken van de Lepelaar

De Lepelaar heeft een gele punt aan de zwarte snavel, en witte omlaaghangende veren achter aan de kop. De grote platte snavel maakt dat de lepelaar makkelijk van andere reigers is te onderscheiden. Tijdens het vliegen houdt de reiger de snavel iets omlaag, maar vliegt niet met een S in zijn nek, zoals de zilverreiger wel doet.

voedsel van de lepelaar

De lepelaar gebruikt zijn platte snavel om in ondiep water te vissem, en dan worden met name kleine visjes gezocht, zoals het ">stekelbaarsjeen amfibieen zoals de Groene kikker.
In zoutwater worden met name kleine krabbetjes gevangen.

lepelaar voedsel


Wat een lepelaar eet is afhankelijk of het dier aan zee is dan wel in het binnenland. In de waddenzee zijn het garnalen, wormen , stekelbaarsjes en andere kleine visjes. Daarnaast ook schelpdieren. In het binnenland worden vooral waterinsecten , kikkers, salamanders, stekelbaarsjes, bloedzuigers en kleinere vissen opgegeten.


lepelaars in Nederland


Er is weer een gestage toename van het aantal lepelaars. De kolonies nemen toe in grootte. Dit is dan vooral op de Waddeneilanden zo: Hier heeft het dier geen vijanden en worden de nesten ook niet geplunderd(vossen).

verspreiding van de lepelaar

In 1970 was de lepelaar bijna verdwenen in Nederland. De lepelaar broedt op enkele plaatsen in Europa, waarvan Nederland de meest noordelijke is. Texel, Terschelling, Oostvaardersplassen, Lauwersmeergebied en de Wieden worden door zo'n 1000 lepelaars bebroed en bewoond.


lepelaars in de geschiedenis


De lepelaar is belangrijk in het verhaal van het ontstaan van de natuurgebieden in Nederland . Met name de lepelaars van het Naardermeer waren hiervoor belangrijk.


van links naar rechts : roerdomp, purper reiger, blauwe reiger.
de lepelaar en de reigers

De lepelaar behoort tot de familie van de reigers
of Ardea's. Reigers hebben poederdonsveren:
altijd doorgroeiende veren, welke aan het uiteinde
verpulveren. Ze hebben lange, dunne poten en
een lange, S-vormige nek, en jagen op visjes
en kikkers.
In Nederland de Grote, kleine en blauwe
en purper reiger voor. Roerdomp, kwak en woudaap,
en koereiger en ralreiger zijn ook vertegenwoordigers
van deze familie.
Lepelaars op een afbeelding van Neumann: de dieren hebben een gele vlek
op de borst (net als pelikanen)
Andere waadvogels :
1 purperreiger of Ardea purperae
2 lepelaar of Platelae Leucorodea
3 Flamingo of Pheunicopterus roseus
4 Ooievaar of Ciconia Ciconia
New International Encyclopaedia, uit 1903.


Johann Friedrich Naumann(1780-1857)


Een bekende vogelliefhebber en illustrator van vogelboeken. verreweg het bekendste is het boek : "Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas (Natural History of the Birds of Central Europe)", ook bekend is : "Naturgeschichte der Vogel Deuttschlandts" waarvan de illustraties nog steeds wordt gebruikt. Naumann wordt beschauwd als de grondlegger van de ornithologie, de vogelkunde. Zijn Engelse tegenhanger is de latere Thorburn.
Op deze website zijn te zien :
kleine plevier
lepelaar
koperwiek
waterhoen
ekster en kauw