Lisdodde


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Lisdodde
Typha latifolia
Engels: cattails


De Grote Lisdodde (Typha latifolia) is een oeverplant,
met een makkelijk herkenbaar uiterlijk: het heeft een
verdikking aan het uiteinde van de stengel, welke vaak
"sigaar" wordt genoemd. De lisdodde is vaak te zien
bij vijvers. Er zijn twee varianten lisdodde, de grote
en de kleine, welke sterk op elkaar lijken en
niet veel in grootte verschillen.lisdodde als zuiveraar


Lisdodde is een grote waterzuiveraar: Niet zozeer omdat het zelf water
zuivert, maar deze plant transporteert zuurstof naar de wortels.
Daardoor ontstaat rond de wortels een gebied waarin zich bacterien
kunnen vestigen welke zuurstof nodig hebben (aeroob).
De bodem zonder lisdodde zou zuurstof-arm zijn (anaeroob).
De aerobe bacterien breken met name nitraten, nitrieten en fosfaten af.
Hiervan wordt gebruik gemaakt door lisdodde in zandbakken te plaatsen
en er vervuild water door te laten stromen.


lisdodde als oeverplantLisdodde heeft nog meer nuttige eigenschappen: het biedt
schuilplaats aan veel slootdieren, welke tussen de wortels
veiligheid zoeken. Met name veel waterinsekten en spinnen
willen in de holle stengels overwinteren.
Wil je hier meer over weten: kijk bij weideplankton.


lisdodde als droogbloemGedroogde lisdodde sigaren zijn klassieke droogbloemen.
Laat ze rechtop drogen. Gebruik ze alleen volkomen
droog, anders is de lisdodde in staat een ruimte met
zaad pluisjes te vervuilen.
lisdodde eetbaar


Lisdodde is niet giftig.
Ooit werden de wortelstokken verzameld.
Het eet als aardappel: ze kunnen, na schillen, worden gekookt
en gebakken of met schil en al op de barbeque.
Winterbeeld, de lisdodde buigt door onder het gewicht van
ijskristallen. Doordat de stengels van lisdodde verdrogen,
maar wel blijven staan zorgt lisdodde ervoor dat sloten
sneller bevriezen in de winter. Veel diertjes vinden
beschutting onder, tussen en in de afgestorven lisdoddestengels.


Riet en lisdoddeRiet groeit sneller dan Lisdodde en heeft de neiging Lisdodde
te verdringen. Zowel Riet als Lisdodde hebben de neiging
om te woekeren in een vijver.
De soorten lisdoddeEr zijn twee varianten lissdodde, de grote en de kleine,
welke veel op elkaar lijken en niet veel in grootte verschillen.

De grote lisdodde


(Typha latifolia) Broad-Leaved Cattail

De kleine lisdodde


(Typha angustifolia) Small-leaved Cattail

De grote lisdodde heeft een voorkeur voor ondiep water,
de kleine lisdodde voor wat dieper
. Maar wanneer de soorten zonder elkaar voorkomen, groeien
ze zowel in ondiep als diep water, en ook op de oever.
Beide soorten hebben dus een niche voorkeur.(een voorbeeld
van asymetrische concurrentie).
Het makkelijkste onderscheid tussen de grote en kleine lisdodde is
de "sigaar", welke bij de grote bruin is, en bij de
kleine groenachtig


1 Grote lisdodde
2 Waterlelie
3 Gele plomp
4 Iris of Gele lis
5
Rietlisdodde
illustraties van A.E. Brehm


Alfred Brehms (1829-1884) is de aucteur van
"Tierleben ", vertaald als "Het leven der dieren"
(Brehms Life of animals). De volgende illustraties
zijn uit deze uitgave:

slangen
wantsen
slakken
eekhoorn
egel
degenkrab
zilvermeeuw
zeekat
kabeljauw
vink en distelvink
salamanders
nachtvlinders
wolzwever, aardhommel
zijdevlinder
salamanders
infusoria
poliep of hydra
Portugees oorlogsschip
raderdiertjes of rotiferia
muurhagedis
mosselkreeftje
schorpioenvlieg
spiraalkokerworm
passiflora


gravures uit Brehms:

hommel
bonenkever
graafwesp
vliegen
strandkrab
pissebed
zee-egel, zeelelie
porpita en velella of bezaantje
bloedkoraal
meivliegen
dagvlinders
petrobius maritimus
poelslak
loopkevers
waterwantsen
vlokreeft
veldkrekel
zoetwaterpissebed
zeenaald
groene kikker
zoetwaterpissebed
glimwormen
waterspin
schol
rode bosmier
konijn
huiskrekel
platwormen
ribkwallen
goudwesp

  herfstbeeld met de zadenpluizen van de lisdodde.


  lisdodde voortplanting


  Er zijn twee manieren waarop de lisdodde zich voortplant:
  Via wortelstokken : dit is de meest efficiente manier van
  voortplanting , de wortelstokken bevatten veel zetmeel en zijn
  zelfs eetbaar. Ook via pollen: er ontstaat gele wolk ,
  te zien als de rijpe vrouwelijke aar wordt aangeraakt.
  (met dank aan mevr S.Toet).

  het aanplanten van Lisdodde


  Grote Lisdodde groeit goed tot een waterdiepte van 50cm,
  Maar bij het aanplanten is het verstandig om de waterstand tijdelijk
  dicht bij het bodemoppervlakte te houden, zodat de planten
  makkelijker kunnrn aanslaan. Het zaaien van de grote Lisdodde
  kan ook, er moet dan een minimaal laagje boven de bodem staan
  met dank aan mevr S. Toet.


  de Lisdodde is beschermd


  De Grote en kleine lisdoode zijn beschermd, maar
  zeker niet zeldzaam. Ze staan niet op de Rode lijst.
  lisdodde in de vijver


  Lisdodde groeit razendsnel via zijn woekerende uitlopers.
  De meeste vijvers zijn te klen voor Lisdodde.
  Een uitkomst kan dan de Dwerglisddode (Typha minima)
  bieden. Deze wordt hoogstens 75cm hoog, woekert niet.
  Het heeft ronde en kleinere sigaren, en heeft
  grasachtige bladeren.
  lisdodde, krabbescheer en motten,
  een plaat uit Brehms, gemaakt door P. Flanderky

  1lisdodde
  2krabbescheer
  1larve van Nymphula nymphaeata (eng: Brown China-mark)
  2larve van paraponyx stratiotata (eng: Ringed China-mark)
  3Cosmopteryx scribalella
  4 Bont zandoogje (Limnaecia phragmitella)
  5 larve Schoenobius gigantella
  6 kroosvlindertje of cataclysta lemnata
  7 nachtvlinder: Acentria ephemerella  Het verschil tussen grote en kleine Lisdodde

  Alles over het

  ecologisch reinigen

  Zoet of brak water kan door sommige planten
  ontdaan worden van verontreinigingen, daar zijn
  diverse methoden voor.
  Op deze manier kan rioolwater, grijs water,
  vijverwater en industrieel afvalwater op een
  natuurlijke manier van afvalstoffen worden
  ontdaan. Kijk bij:

  riet

  lisdodde

  eendekroos

  ranonkel

  ecologisch aquarium


  vederkruid

  Waterplanten:

  de vrijdrijvende waterplanten

  Kikkerbeet
  eendekroos

  de vastzittende drijfplanten

  Waterlelie
  Gele plomp
  Watergentiaan
  Waternoot of waterkastanje
  Pijlkruid
  Krabbescheer

  zuurstofplanten

  Hoornblad
  Vederkruid
  Fonteinkruid
  Waterpest
  Lidsteng

  de oeverplanten

  blauwelis
  riet
  lisdodde
  galigaan
  Ranonkel
  Bonte Kalmoes
  Holwortel
  waterdrieblad
  Gele dotterbloem
  Gele lis
  waterpunge
  Grote boterbloem
  puntwederik
  penningkruid
  moeraswalstro
  moerasaronskelk
  voszegge
  windverspreiding: pluisjes en vleugels van bekende planten en bomen.


  1 Lisdodde
  2 Linde
  3 clematis
  4 Esdoorn
  5 Akkerdistel
  6 Berk
  7 Wilg
  8 Es
  9 hemelboom of thuja
  10 Muizenoor
  11Iep
  12 Paardebloem
  13 Plataan
  14 spar of pijnboom
  15 Grove den
  16 Populier
  17 libanon ceder
  18 paarse morgenster of haverwortel


  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!