mestkever of Geotrupes stercorarius

mestkever


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


de gewone mestkever
Dit is een middelgrote, traag bewegende kever welke
in grote getale op de hei woont. Hier verzameld de
gewone mestkever de uitwerpselen van vooral koeien
en schapen. De mestkever verzamelt het, rolt er een
balletje en brengt ze onder de grond, vaak een halve
meter diep. Op deze manier verplaatsen mestkever
veel voedingstoffen.

de larve van de mestkever


De larve van de mestkever leeft diep onder de grond,
is wit gekleurd en dagelijks moet veel mest eten:
Het duurt een jaar voordat het tot een kever verpopt,


de vijanden van de mestkever


De mestkever heeft weinig vijanden , en dit is dan
vooral te danken aan het dikke pantser, waardoor
bijvoorbeeld de de rode bosmier geen vat
op de mestkever heeft.

voortplanting mestkever


De mestkevers paren in de gangetjes welke zij aanleggen.
Mannetjes vechten daarbij om het vrouwtje door met de
kop tegen elkaar aan te duwen, de sterkste kever duwt
zijn rivaal opzij.Mestkever
"inlandsche kevers", een illustratie uit Schmeil, leerboek der dierkunde, 1911
1 vliegend hert 1a vrouw,1b ,man
2 held
3 poppenrover
4 mestkever
5 zwarte meikever
6 gewone doodsgraver
7 grote doodsgraver

de mestkever orientatie


Sterren, maar ook de melkweg zelf, worden
door mestkevers gebruikt:
Een studie van de Zuid-Afrikaanse biologe Marie
Dacke aan de Lund University in Zweden toont
aan dat mestkevers zich op maanloze dagen
oriŽnteren op de Melkweg om in een rechte
lijn te lopen.
Overdag gebruiken ze de zon al orientatie.
Ze hebbenn die orientatie nodig om hun hol
terug te vinden.  De mestkever op de bodem van een dennenbos. Dit is vooral
  ook een erg sterke kever welke met zijn achterpoten
  veel kracht kan zetten : in gevechten met soortgenoten,
  en bij het graven van diepe gangen.
  Mestkever op zijn rug, de onderkant is paars.
  Mestkevers, een afbeelding uit 1920 "das neue Buch der Natur".
  Afbeeldingen uit die tijd hadden vooral een educatief karakter,
  en vooral de Duitsers waren er goed in: Schmeil zijn leerboek
  was schitterend, maar Brehm
  was de onbetwiste leider. In Nederland waren
  Jacq. P. Thijsse
  en Heimans de voorgangers.  Otto Schmeil


  Otto Schmeil (1860-1943) geldt als de grote
  hervormer van het onderricht in de biologie.
  Van zijn "Lehrbuch der Zoologie" und "Lehrbuch der Botanik" '
  zijn 170 herdrukken verschenen in 17 talen.
  Samen met Brehm was hij
  opdrachtgever voor de mooiste reproducties van dier en plant.
  Bekijk op deze website:
  zoetwaterspons
  eekhoorn
  kevers
  dennenkegel
  roodborstje
  parnassia
  zeepier
  infusoria
  zeewier
  steenkooltijdperk
  madeliefje
  vliegen en horzels


  Doodgravers en mestkevers rondom een mussenlijkje. Een afbeelding uit Brehms:"Wirkungen vereinter Kršfte".
  1 duitse doodgraver (Nicrophorus germanicus)
  2 de gewone of krompootdoodgraver (Nicrophorus vespillo)
  3 hoornaar (Vespa crabro)
  4 gewone mestkever of paardenmestkever (Geotrupes spiniger)
  5 grauwe of dambordvleesvlieg (Sarcophaga carnaria)
  1 klokjesbloem (campanula)


  de mestkever als vervoersmiddel


  Er zijn veel parasieten welke de mestkever als
  transportmiddel gebruiken. De mestkever verplaatst
  zich van mesthoop naar mesthoop en naar karkassen
  van vogels en dieren: juist op deze plaatsen komen
  ook andere aaseters, zoals muizen en vogels.
  De parasieten springen dan van de mestkever
  op de aaseters.


  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!