mosdiertje of Cristacella mucedo


mosdiertje of Cristatella mucedo
Bron: The fresh-water polyzoa, all the known species, london, 1845 :


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Gewone mosdiertje, Cristatella mucedo


Dit is de bekendste vertegenwoordiger van de zoetwater Bryozoa. Van een afstand lijkt het op een klompje slijm. Dichterbij blijkt dat te bestaan uit vele diertje, die ieder in doorzichtige huisjes zitten, en elk een krans tentakels hebben. Het geheel maakt dan de indruk van een rupsachtig dier dat over de ondergrond glijdt. Mosdiertjes kunnen in het voorjaar in grote getale voorkomen, zij vermenigvuldigen zich dan snel. Ze zijn een halve centimeter breed en enkele centimeters lang. In ideale omstandigheden worden ze 2 decimeter lang.

vijanden van het gewoon mosdiertje


De grootste bedreiging vormen de waterslakken. Maar ook vissen voeden zich met het gewone mosdiertje.

voedsel van het gewoon mosdiertje


Het gewone mosdiertje filtert plankton uit het water met een groepje tentakeltjes van 1 millimeter lang die een lophophore wordt genoemd. Het voedsel bestaat uit zijn eencellige algen, dinoflagelaten, cyano- en andere bacterieen, kleine nematoden, pantoffeldiertjes en ook kleine kreeftachtigen. In zijn algemeenheid onderdrukken de mosdiertjes explosies van eencelligen in het zoete water.

verplaatsing van het gewoon mosdiertje


De kolonies worden een paar centimeter groot en verplaatsen zich enkele centimeters per dag: Ze hebben typisch de neiging om zich om een takje van een waterplant te draaien.

voortplanting van het gewoon mosdiertje


Het gewoon mosdiertje leeft van de het einde van de lente tot in de herfst. Dan vormt het statoblasten. Deze statoblasten overwinteren en vormen in het voorjaar de nieuwe kolonies. De meeste zinken naar de bodem (sessoblasten), maar sommigen hebben luchtholtes en blijven daardoor drijven (floatoblasten). De statoblasten zijn omgeven met haakjes waardoor ze aan dieren blijven vastzitten. De statoblasten kunnen door de stroming meegenomen worden, maar worden ook door watervogels verplaatst. Sexuele voortplanting gebeurt soms in de zomer maar is zeker niet noodzakelijk.

sexuele voortplanting mosdiertje

Sexuele voorplanting van het gewoon mosdiertje
1 funiculus
2 spermatozoieden
3 ontwikkelende statoblast
De funulus is een onderdeel van de het peritoneum,
een vlies welke het darmgedeelte omsluit.
Een mosdiertje is hermafrodiet dus produceert
zowel mannelijk als vrouwelijke cellen.
De spermatozoa welke zich in de funiculus ontwikkelen
zullen meestal een eigen statoblast bevruchten,
maar kunnen ook naar buiten, andere mosdiertjes bevruchten.

knopvorming mosdiertje


De knopvorming is de meest succesvolle soort
voortplanting van het mosdiertje. De knoppen
ontstaan aan de voet van het mosdiertje.
Hieruit ontstaat uiteindelijk een volwassen dier
welke vervolgens loslaat en zelfstandig verder gaat.

Sponzen, mosdiertjes en hydra's uit Das leben des binnenwassers van prof. Lampert.(1899)
1 Plumatella fungosa
2 Kruipende mosdiertje of plumatella repens
3 Slanke bryozo of Plumatella fruticosa
4 Fredericella sultana
5 mosdiertje of Cristatella mucedo
6 zakvormig mosdiertje of Lophopus crystallinus
7 Zoetwaterspons of spongilla lacostris
8 Ephydatia fluviatilis
9 Eunapius fragilis
10 Gemullae fragilis
11 Hydra grisea
12 gewone hydra of Hydra vulgaris
13 Hydra viridis
14 Hydra rubra
15 Brakwaterpoliep of Cordylophora lacustris
1 eendenkroos of lemna minor
De wereld van de hydra, in de eendenkroos sloot:
1 rode watermijt
2 mosdiertje of geleirups mosdiertje Cristatella mucedo
3 Hydra viridissima
4 Visbloedzuiger (Piscicola).
5 Branchipus schaefferi, een zoetwatergarnaal
6 Plumatella, een mosdiertje.
7 Apus, een van de triops soorten
8 Schijfhoren (Planorbis planorbis), een longslak
9
Drie-doornig Stekelbaarsje
1 Eendekroos
2 Kikkerbeet

Uit : Das leben des Binnenwassers.Zoetwater leven


Op deze website zijn enkele zoetwaterbewoners
te vinden welke al vroeg in het onstaan van het
leven zijn verschenen. Het zijn "levende fossielen",
ze zijn in de loop der tijden.
nauwelijks veranderd. Ze zijn ook alleen te vinden
daar waar het water erg zuiver en helder is.

mosdiertje
plumatella repens
hydra of zoetwaterpoliep
beerdiertje of macrobiotus
triops
Microscopische foto's zijn op de volgende
websites te vinden:
rotiferia
mysis
witte muggelarve
waterdruppel
cyclops
diaptomus
infusoria
beerdiertje
bryozoa
plankton
polysiphonia
plumatella repens
zeevonk
  het gewoon mosdiertje of Cristatella mucedo
  Een foto van Silvie Waajen
  Een rijpe statoblast met haakjes van het mosdiertje, een foto van Jaap Cost Budde,.  statoblasten van het mosdiertje of Cristatella mucedo
  bron: A monograph of the fresh-water polyzoa :
  1 Statoblast eerste stadium
  2 Statoblast ontwikkeling van de haakjes,
  deze zijn hier omgeven door een vlies
  3 Statoblast met haakjes
  4 Statoblast eind stadium
  5 Statoblast van opzij gezien  Een close-up van het gewoon mosdiertje, de lophophores
  zijn de tentakeltjes waarmee het voedsel
  uit het water wordt gevangen. Ze zijn ongeveer 1 mm lang
  Een foto van Jaap Cost Budde, binoculair 20x.  Foto's van Jaap Cost Budde

  vlokreeft
  hydra
  watermijt
  staafwants
  ruggezwemmer
  mysis
  clepsine
  chaetogaster limnaei
  mosselkreeftjes
  bryozoa
  eikenmos
  groot dooiermos
  kleine spinnende waterkever
  kijk voor nog meer foto's hier  Bryozoa of ectoprocta of mosdiertjes


  De bryozoa zijn kleine organismen welke zich voeden met plankton, zgn filtervoeders. Deze doorzichtige diertjes vormen kolonies, waarvan de deelnemers of zoo´den van elkaar afhankelijk zijn.
  De zoo´den ontstaan door ongeslachtelijke voortplanting en vormen lange rijen. Al deze zoo´den staan met elkaar in verbinding en verplaaten zich als 1 groep of kolonie.
  Binnen de zoo´den worden verschilende soorten herkend: voedingszoo´den met een tentakelkrans, welke lophophore wordt genoemd.

  Anatomie van een zoo´de, de eenheden waaruit een bryozoa bestaat.
  1 mond
  2 slokdarm
  3 maag
  4 darm
  5 anus
  6 lophophores of vang-tentakeltjes
  Bryozoa zijn kwetsbare dieren: ze zijn niet goed tegen warmte of koude bestand, en vooral niet tegen modderig water, welke hun lophopores onwerkzaam maken. Meestal leven ze niet langer dan 2 maanden: van het begin tot einde van de zomer.
  bryoza bieden veel andere zoetwater dieren een schuilplaats tussen hun buisjes.
  Op deze website zijn de volgende mosdiertjes te vinden:
  harige vliescelpoliep een zoutwater soort
  mosdiertje of Cristacella mucedo een zoetwater mosdiertje
  kruipende mosdiertje of plumatella repens een zoetwatermosdiertje
  figuurzaagje een zoutwater mosdiertje  visitors | ę copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!