muurhagedis of Podarcis muralis, Lacerta muralis.

muurhagedisSloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


muurhagedis


De muurhagedis is een slanke hagedis met een sterk varierende tekening. De huid heeft kleine, net zichtbare schubben. De muurhagedis heeft scherpe klauwtjes waarmee het dier zich goed op muren kan handhaven. De muurhagedis jaagt op insecten, en gebruikt de gaten in de muur om zich te verbergen.

voedsel van muurhagedis


De muurhagedis jaagt op insecten hooiwagens, spinnen, maar ook op regenwormen en duizendpoten.

herkennen van muurhagedis


De muurhagedis is de enige hagedis welke biezonder vlug tegen een muur oploopt. Deze hagedis komt ook wel voor op de bodem. Dank valt voral de slanke bouw op en de afplatting. De kleine of levendbarende hagedis en de zandhagedis zijn plomper. Desondanks kan met name de levendbarende hagedis worden verward met de muurhagedis.

verspreiding van muurhagedis


De muurhagedis is vooral op muren waar kalkmortel als voegmiddel gebruikt wordt te vinden. Zuid-limburg is de noord grens van het Europeese verspreidings gebied, de ondergrens zijn de zuidelijke landen van Europa. De muurhagedis is tegenwoordig ook in het midden van de V.S. te vinden waar het is geintroduceerd. Er zijn in Nederland nog enkele andere plaatsen waar de muurhagedis voorkomt zoals de kleine van de botanische tuin van Utrecht. Dit zijn allemaal herintroducties. De Bossche Fronten van Maastricht zijn een heempark waar deze dieren op een warme dag makkelijk te vinden zijn.

nest van de muurhagedis


De muurhagedis legt twee tot negen eieren in een zelfgegraven hol. Soms worden ook eierenonder of tussen stenen gelegd. Er zijn tot 9 eieren, maar meestal minder. Direct na het uitkomen zijn de grootste vijand van de jonge hagedissen, kanibalisme is een veel voorkomend verschijnsel. In ons land komt het tot 1 worp per jaar, maar in Zuidelijke landen tot 3 nesten.

de penis van de muurhagedis.


Mannetjeshagedissen en ook slangen hebben een dubbele
uitgevoerde penis, hemipenes genaamd. Aan de zijde
waarmee hij het vrouwtje benadert, stulpt
één van deze hemipenes uit om daarmee het vrouwtje
te penetreren.

vijanden van de muurhagedis


Vooral roofvogels zijn de natuurlijke vijand van de muurhagedis, welke verder weinig vijanden heeft. Katten jagen op muursalamanders, maar het lukt ze zelden om ze te vangen. Winters met strenge vorst decimeren de muurhagedis populaties. En warme zomers doet het aantal flink toenemen. Een muurhagedis kan 7 jaar worden, in gevangenschap vaak meer dan 10 jaar.
Muurhagedis, een zwanger vrouwtje, een afbeelding van Brehm
illustraties van A.E. Brehm


Alfred Brehms (1829-1884) is de aucteur van
"Tierleben ", vertaald als "Het leven der dieren"
(Brehms Life of animals). De volgende illustraties
zijn uit deze uitgave:

slangen
wantsen
slakken
eekhoorn
egel
degenkrab
zilvermeeuw
zeekat
kabeljauw
vink en distelvink
salamanders
nachtvlinders
wolzwever, aardhommel
zijdevlinder
salamanders
infusoria
poliep of hydra
Portugees oorlogsschip
raderdiertjes of rotiferia
muurhagedis
mosselkreeftje
schorpioenvlieg
spiraalkokerworm
passiflora


gravures uit Brehms:

hommel
bonenkever
graafwesp
vliegen
strandkrab
pissebed
zee-egel, zeelelie
porpita en velella of bezaantje
bloedkoraal
meivliegen
dagvlinders
petrobius maritimus
poelslak
loopkevers
waterwantsen
vlokreeft
veldkrekel
zoetwaterpissebed
zeenaald
groene kikker
zoetwaterpissebed
glimwormen
waterspin
schol
rode bosmier
konijn
huiskrekel
platwormen
ribkwallen
goudwesp