waterwereld

"In de weide", een schoolplaat van M.A. Koekkoek
1 knotwilg (salix), 2 Smeerwortel(Symphytum officinale), 3 Waterviolier - Hottonia palustris, 4 pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) 5 paardebloem (taraxacum), 6 Waterweegbree(Alisma Plantago-aquatica), 7 Waterranonkel (Batrachium aquatile) 8 boterbloem (Ranunculus) , 9 Dotterbloem (Caltha palustris), 10 Pinksterbloem (Cardamine pratensis), 11 Waterviolier (Hottania palustris)
1 Roek (Corvus frugilegus), 2
Ooievaar (Ciconia ciconia), 3 Wilde eend (Anas platyrhynchos) vrouw, 4 Wilde eend (Anas platyrhynchos) man, 5 Boerenzwaluw (Hirundo justica), 6 Koekkoek (Cuculus canorum), 7 Kwikstaart (Motacilla alba), 8 Mol (Talpa europaea), 9 Bruine kikker (Rana temporalis) 10 Kievit (Vanellus vanellus), 11 Schaap (Ovis aries)
Ooievaar

De ooievaar is een grote, witte vogel met zwarte vleugelranden en lange rode poten en lange snavel. Dit dier voedt zich met alles wat het tegenkomt aan de rand van sloot en plas: kikkers, visjes, muizen en insecten.

vijanden van de ooievaar

Ooievaars hebben in de dierenwereld weinig vijanden, deze grote vogels kunnen zichzelf goed verdedigen. Maar veel vogels sterven doordat ze met hoogspanningsleidingen in aanraking komen. Ook bevatten hun prooidieren veel pesticiden.
Kraaien hebben het voorzien op de eieren.

Ooievaars zijn trekvogels

De Nederlandse ooievaars zijn trekvogels welke in de wintermaanden wegtrekken. Sommige vliegen naar Marokko, een ander deel vliegt met de Duitse ooievaars mee naar Turkije. Een klein deel overwintert hier. Deze zijn afkomstig van het Nederlandse broedprogramma.


Ooievaars vormen paren


Ooievaars zijn altijd in paren te vinden. Zo'n paartje gebruikt elk jaren achter elkaar hetzelfde nest, wat telkens wat groter wordt. Ooievaars zijn vanaf hun derde jaar vruchtbaar.


ooievaar
Ooievaars vliegen met langzame slagen. Op hun trektochten gebruiken ze vooral thermiek om grote afstanden af te leggen. De lange poten worden achteruit gestoken en als start of roer gebruikt.

het nest van ooievaars

Ooievaars maken een platform op een hoge plaats, in de buurt van mensen. Vele Nederlandse ooievaarsnesten zijn gebouwd op een rond frame waarin wilgentakken gevlochten zijn. Dit staat dan op een hoge paal en beschermt de boerderij tegen blikseminslag. Ooievaars zijn lawaaige vogels en een nest valt vooral op door het geklepper van het ooievaarsstel.

Voeren van de jongen


De ouders gaan om beurten op voedseltocht. Zo’n voedseltocht kan wel anderhalf tot twee uur duren. Bij het terugkomen begroeten de ooievaars elkaar met geklepper. De ingeslikte en in de krop bewaarde half verteerde prooien worden dan uitgebraakt. De jongen pikken daarna het voedsel zelf op van de bodem van het nest.

ooievaar De poot van een ooievaar is sterk en breed.

De poten van de ooievaar

De poten stellen de ooievaar in staat om urenlang langs sloot en plas te lopen. De poten zijn kaal vanaf de hiel (waadpoten). Door de lange poten kan de ooievaar ver het water in, en de brede basis met de kleine vliezen maken dat ook in moeras gejaagd kan worden.


op één poot staan


Veel waadvogels staan vaak op één poot, zoals ooievaar, flamingo, lepelaar en reiger. De andere poot is dan opgevouwen tussen de veren. Ze doen dit om energie uit te sparen, vooral om minder warmte aan het water te verliezen. In warm water hebben flamingo's meer de neiging om op twee poten te staan dan in koud water. Wat ook een rol speelt is dat hart ook meer energie verbruikt om bloed omlaag en weer terug te pompen bij twee poten. Maar er zijn meer theorieën, mogelijk speelt camouflage ook een rol. Andere vogels zoals meeuw en duif slapen ook vaak op één poot.ooievaar
Deze ooievaar heeft zojuist een konijn gedood, en is bezig het dier op te eten. Het belangrijkste voedseldier zijn de regenwormen, grote insecten, vissen en heel af en toe een muis, een kikker of mol. Van brood gaan de jongen dood. Een mooie foto van Adri
Ooievaarsdorpen


Ooievaarsdorpen zijn dorpen waar ooievaars bijgevoerd worden, gefokt worden en ze een nest kunnen bouwen. Vandaar uit hebben de ooievaars zich weer over Nederland verspreidt, momenteel zijn er 600 paren. Probleem is wel dat deze ooievaars niet trekken, ze
overwinteren hier, omdat ze bijgevoerd worden.
Ooivaars zijn in Nederland vooral in overijsel
en Zuid Holland te vinden.Andere waadvogels :
1 purperreiger of Ardea purperae
2 lepelaar of Platelae Leucorodea
3 Flamingo of Pheunicopterus roseus
4 Ooievaar of Ciconia Ciconia
New International Encyclopaedia, uit 1903.