paardenboon, paardeboon of molleboon

Paardenboon


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


paardenboon


De paardenboon is een kleine tuinboon en wordt
eigenlijk niet meer gezien op markten en ook
niet in moestuinen. De smaak is veel zoeter en
lekkerder dan die van de tuinboon. De bereiding
is hetzelfde als de tuinboon.
Paardenboon is in nederland nauwelijks te krijgen,
maar rond de Middenlandse zee een gewoon gewas.
Paardeboon werd in Nederland al Middeleeuwen op
terpen verbouwd, het is redelijk bestand tegen
verzilting.


paardeboon, paardenboon en molleboon

Wanneer de paardenboon in een wokpan is gebakken
smaakt de boon zoet. In Groningen is dit nog lokaal
verkrijgbaar.


paardenbonen in de moestuin

De zaaitijd is maart, en zijn weinig gevoelig voor
onkruid, omdat ze snel groeien. Wel dient met name
bij het bij de jonge plantjes op uitdrogen te worden
gelet. Pas een ruime vruchtwisseling toe, dus maar
om de 5 jaar op hetzelfde stuk grond in verband met
het optreden van fusarium (een bodemschimmel).
oogst kan al voor de zome zodat daarna nog een
ander gewas kan volgen.
Afstand tussen de rijen is twee decimeter

paardeboon, paardenboon als kiemgroenten

laat de bonen bij kamertemperatuur voor het raam
ontkiemen, ze zijn goed eetbaar direct na het ontkiemen.

vergeten groenten


aardpeer
kardoen
brave hendrik
snijbiet
pastinaak
schorseneren
peterseliewortel of wortelpeterselie
zeekool
Kliswortel
Tuinzuring
paksoi
amsoi
palmkool
suikerwortel
tong ho
eeuwige moes of kool
haverwortel
javaanse radijs of rat's tail radish
olijfkomkommer


landbouw op zilte grond


Nederland en Belgie verzilten in toenemende mate.
Wereldwijd is er net zoveel zoet als brakwater.
Sommige groenten en granen zijn beter bestand tegen
verzilting dan andere, vooral de oudere gewassen
doen het goed op zilte grond.

Allereerst de zilte planten (halofyten):

zeekraal
lamsoor of zeeaster

Daarnaast de zouttolerante groenten:

groene asperge
venkel
schorrekruid
lepelblad
fenegriek
koriander
zoethout
anijs
selderij
suikerbiet
snijbiet
rode biet
voederbieten
strandbiet
wilde spinazie
monniksbaard
koolzaad
zeekool
paardenboon
witte abeel
Rode Tuinmelde,
Zilte Rucola,
IJskruid,
Oesterblad,
Hertshoornweegbree

zouttolerante granen:

haver
gerst
spelt

zouttolerant veevoer

eendekroos
huttentut

zouttolerante groenbemester

spurrie

Wikke

De wikke heeft veel vertegenwoordigers
in Nederland en Vlaanderen.
Op deze website wordt besproken:

voederwikke
smalle wikke
stijve wikke
vogelwikke
heggewikke
zandwikke
tuinboon
paardenboon