pastinaak


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
pastinaak

Pastinaak is een grote witte wortel, met de smaak
van winterwortel. Toch is pastinak niet met wortel
verwant. Doe er hetzelfde mee als winterwortel:
in stampot, puree of in de soep.


Pastinaak als frites gesneden, gekookt met
tomaten.

geschiedenis van de pastinaak

Pastinaak werd al door de germanen op grote
schaal verbouwd. Ook in het oude Egypte was pastinaak
een belangrijk gewas.

pastinaak in de middeleeuwen

Pastinaak werd in de middeleeuwen erg veel gegeten.
Vanaf de 16de eeuw was pastinaak erg geliefd in Engeland.
Met de komst van de aardappel verdween pastinaak
naar de achtergrond. Pastinaak zat in de hutspot die
bij Leidens ontzet (3 october) door de Spanjaarden
werd achtergelaten.ontzet van Leiden, en pastinaak

Twee keer werd Leiden in de Middeleeuwen belegerd.
De tweede keer was slecht voorbereid, er waren geen
voorraden in de stad aangelegd. Er ontstond al snel
hongersnood , waarbij zelfs de burgemeester zijn
lichaam aanbood aan de hongerige bevolking.
Burgemeester van der Werff sprak de raadselachtige zin:
"Dus, zo gij met mijn dood beholpen zijt, laat hand
aan dit lichaam; snijdt het aan stukken, en deelt ze
om, zo wijd als 't trekken mag".
Uiteindelijk werden de landerijen rondom Leiden
onder water gezet door de dijken door te steken:
De watergeuzenvloot kon zo naar Leiden varen.
S'nachts, van 2op 3 oktober 1574, stortte een
stadsmuur in waardor de Spanjaarden wakker
schokken en van de stad wegvluchten,
het 'ontzet'. Een jongetje, Cornelis Joppensz,
vondt in het verlaten Spaanse kamp "Schans Lammen"
een pot met pastinaak, ui, wortelen , en vlees:
"hutspot". De watergeuzen brachjten haring en brood mee.

pastinaak en wortel

De winterwortel groeit sneller dan pastinaak,
winterwortel doet 150 dagen over om te rijpen,
pastinaak zo'n 200. Het is vooral hierdoor
dat de wortel pastinaak verdrongen heeft.pastinaak aan het begin van de zomer.


pastinaak in de moestuin

Pastinaak is veel beter tegen kou bestand dan
de winterwortel. Zaai pastinaak op het einde van april.
Pastinaak ontkiemd langzaam, en het onkruid is
sneller. Daarom is het belangrijk goed en precies
in een net geultje te zaaien omdat het schoffelen
anders moeilijk is.
Meestak is de bloei op het einde van de zomer.
Daarna kan pastinaak geoogst worden tot het
einde van de winter.


zaad van pastinaak

Pastinaak heeft grote platte zaden in vergelijking
met de andere schermbloemigen: zaai pastinaak
wat dieper, 1 centimeter is goed.
Zaad kan natuurlijk ook zelf uit de
gedroogde schermboemen worden verkregen.
Pastinaakzaad is niet erg lang houdbaar, al
na 1 jaar bewaren neemt de kiemkracht af.rijen van pastinaak

hou zeker dertig centimeter afstand tussen de rijen
en meer dan een decimeter tussen de plantjes:
pastinaak neemt veel ruimte in.

oogsten van pastinaak

Oogsten is de hele winter door mogelijk en dit
maakt dat pastinaak uitstekend geschikt is voor de
moestuinhouder: het hoeft pas de grond uit indien
het nodig is. In de moestuin kunnen ze met
riek uitgestoken worden,.
Klop de aarde af en draai het loof eraf.


cultivars van de pastinaak

Halblange Weisse' is een laag blijvend en biezonder
productief ras geschikt voor de arme gronden
welke vroeg ontkiemd en een hoge productie mogelijk
maakt, en dus uitstekend geschikt is voor tuinders en
moestuinhouders.


de toekomst van pastinaak

De verwachting is dat pastinaak snel meer bekendheid zal
krijgen, het is een productieve wintergroente.
Het kan de winterwortel verdringen
en voor een deel de plaats van de aardappel innemenSchermbloemigenDe schermbloemen zijn een grote familie van
groenten en kruiden.

Schermbloemigen zijn tweejarigIn het eerste jaar maken de schermbloemigen vooral blad,
ze slaan de reservestoffen op in een wortel.
In het daarop volgend jaar gebruiken ze de reserve's
om de schermen te vormen, en als laatste het zaad.

Schermbloemigen hebben last van elkaarSchermbloemigen hebben last van elkaars parasieten:
De wortelvlieg, de bladvlekziekte. Zet ze daarom
niet bij elkaar en ook niet achterelkaar in dezelfde
grond.
Dit zijn bekende schermbloemigen:

(Bleek)selderij
Zowel knol als stengel worden gegeten.
wortel
De wortel zelf is een populaire groente.
pastinaak
De wortel is het eetbare deel.
Pastinaak is aan een come-back bezig.
venkel
Zowel de knol al groente als het zaad als kruid
worden gebruikt.
anijs
Een kruid waarvan de zaadjes in anijsmelk worden gebruikt.
dille Een kruid waarvan de zaadjes als kruid worden gebruikt,
vooral bij het inmaken. Dille lijkt sprekend op venkel,
maar heeft holle stengels, die van venkel zijn opgevuld.
Kummel
Een kruid welke in kaas en vleesgerechten wordt gebruikt.
Peterselie
Een kruid welke vaak in spijzen en soepen gebruikt wordt.
korianderEen kruid waarvan de zaadjes in thee maar
ook in oosterse gerechten wordt gebruikt.
Karwij
Een kruid welke biij vlees gerechten wordt gebruikt.
komijn
Een kruid waarvan de zaadjes in de Leidse kaas
worden verwerkt.
kervel
Een kruid welke ook als groente gebruikt wordt.
suikerwortel
De suikerwortel wordt nog maar zelden verbouwt.
engelwortel
Van deze grote plant wordt de wortel gegeten.
lavas
Lavas is een meerderjarig kruid waarvan de blaadjes in soep worden gebruikt.
gevlekte scheerling
De gevlekte scheerling is sterk giftig en lijkt op kervel en dille


wortelgroenten

Wortelgroenten hebben een verdikte eetbare
wortel, hier wordt reserve voedsel in
opgeslagen voor het tweede jaar , dan
komen de bloemen en de zaden.
De volgende wortelgroenten worden op deze
website behandeld:
uien
rammenas
radijs
rettich
pastinaak
bieten
wortelpeterselie
wintelwortel
meiraap of knolraap
kliswortel
mierikswortel