Naardermeer, een schoolplaat van M.A. Koekkoek.
1 Riet (Phragmites communis), 2 Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia), 3 Ranonkel (Batrachium aquatile),
4 Gele plomp (Nuphar lutea), 5 Waterlelie (Nymphea alba), 6 Kleine Lisdodde (Typha angustifolia), 7 Gele lis(Iris pseudacorum)
1 Kleine karakiet (Acrocephalus scirpaceus), 2 Lepelaar met jongen (Platalea leucorodia), 3 Meerkoet met jong (Fulicia atra), 4 Purperreiger (Ardea purpurea),
5 Zwarte stern (Chlidonias niger), 6 Groene kikker (Rana esculenta)


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |Pijlkruid
Een inheemse vijverplant met veel kwaliteiten. Deze vijverplant
gebruikt vooral rhizomen als manier om zich ongeslachtelijk voort
te planten. De plant groeit in ondiep voedselrijk water, dus in vijvers.
Stromend water wordt goed verdragen.

Pijlkruid bloemen en zaden


De bloemen staan op een lasnge steel waarbij
de mannelijke bloemen in de top zitten.
De zaden blijven op het water drijven,
ze hebben eerst een koude periode nodig
om zich voort te planten. Hoewel de zaden
over grote afstanden vervoert kunnen worden,
is dit niet de belangrijkste manier
van vortplanting.

Pijlkruid rhizomen en vermeedering


Pijlkruid vormt lange rhizome welke zich
horizontaal uitbreiden, en op deze manier
is het pijlkruid envoudig te vermeerderen,
door een nieuw gevormd plantje uit te steken.

Sterke en zwakke puntenPijlkruid verdraagt plotseling optredende forse kou, en is
dan in het voordeel boven de andere waterplanten. Daar staat
dan tegenover dat er veel insecten zijn die pijlkruid aantasten.
Met name de zachte onderwaterstengels hebben te lijden door slakkenvraat.
Al met al heeft pijlkruid niet de groeikracht om het tegen Gele plomp" en Witte waterlelie op te nemen.
Ontbreken deze concurrenten dan is pijlkruid goed instaat om snel een oppervlakte te laten dichtgroeien..
Het pijlkruid vormt in de bloeiperiode deze pijlvormige bladeren.
De onderwaterbladeren zijn langwerpig en smal en buigen met de stroom mee.ParasietenDe larven van de Rode mug boren
gaten in de onderwaterstengel, en maken in de wortels hun hol.

Pijlkruid bladeren hebben een elegante vorm