Riet


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Riet
Een sterke moerasplant met een wereldwijde verspreiding.
Riet is een plantensoort welke sterk verontreinigde water
verdraagt, brak water, verzuurd water en is bestand tegen
droogte en vorst.
Volledig uitgegroeid riet is tot 4 meter hoog. Het bovenste
deel van de plant sterft af in de winter.
Doordat riet een uitgebreid wortelstelsel bouwt, vormt
het een goede schuilplaats voor de kleine dieren in het
moeras en vijver. (waterinsekten, amfibieen, en dergelijke).
Riet groeit sneller dan de andere oeverplanten (helofyten).
Hierdoor is riet overal op de wereld te vinden.Riet
Riet als dakbedekkingEen rieten dak is vooral erg mooi, en heeft een
betere isolatiewaarde als een dak met dakpannen.
Een rietdak is ongeveer even duur als een
pannendak, zowel in aanschaf, onderhoud als
verzekering.


Het snijden van rietHet weer moet goed zijn, want het riet moet
helemaal droog zijn. En het riet moet helemaal
gestorven zijn en zonder de bladeren. In
het najaar is het soms lang wachten op
zulk droog weer. Huiseigenaren willen vaak
het dunnere riet, want dat geeft een mooier
effect, maar een dak van dikker riet gaat langer mee.
Een goede kwaliteit riet komt uit de Wieden,
maar deze levert maar 5% van het landelijk verbruik.
75% komt uit Roemenie en Bulgarije, en dit dikkere
riet is meestal van betere kwaliteit.
Des te dikker het riet des te langer de levensduur
van het dak. Dunner riet wordt wel mooier gevonden.
gesneden riet.

Nadat het riet gekapt is wordt het langs de
weg verzamelt in deze manshoge bossen. Zonder
nog een bewerking te hoeven ondergaan is het
geschikt als dakbedekking.
dakdekken met riet in Ethiopie.Riet in ontwikkelingslanden


Het rieten dak wordt door een rietdekker met
leerling gelegd op rietlatten van takken.
De levensduur van een dergelijk Ethiopisch
dak is meer dan 50 jaar en dat is veel langer
dus dan een golfplaten dak, maar het is ook
langer dan de levenverwachting van de bewoners.
Een rieten dak zorgt voor goede warmte
isolatie in de hete middag en de koude
nachten. Het is ook een goede geluids isolatie
tijdens de hevige regenbuien. De prijs is iets
hoger dan dat van een golfplaten dak.
Het rietendak is aan de onderkant open, daardoor
is de kans op brand groot. Die brand ontstaat dus
doordat vonken onder tegen het riet aankomen.


Riet als dakbedekkerRiet is een goede dakbedekker zowel hier
in Nederland als in Derde wereld. En riet groeit
overal op de wereld. De prijs van een
rietendak is ongeveer gelijk aan die van
een pannendak. Riet is gezonder, mooier, en
isoleert beter dan een pannendak.


Rieten dak en isolatie.


De levensduur van een rietendak Een rieten dak kan in ons land is
zeker 25 jaar mee, in ontwikkelingslanden
vaak langer dan die van de bewoner.
De vochtigheid van het dak is de belangrijkste
factor welke de levensduur van het dak bepaald.

gewicht rieten dak


Een rietendak weegt ongeveer 50 kilo per vierkante
meter dak, bij een dikte van 30cm. Dit is dan
het droge gewicht en zonder schroefplaat eronder.

prijs rieten dak


Een rieten dak laten dekken kost ongeveer 100 euro
per vierkante meter dak, inclusief
Het zelfdoen kost hier een fractie van.
Een schuurtje of iets dergelijks zelf dekken
is vrij eenvoudig.


rieten dak en zonnepanelen


Een rietendak hoort geen bedekking te hebben,
anders neemt de snel af. Zonnepanelen zijn
daarom niet goed geschikt om op een rietendak
te plaatsen. Moet het toch gebeuren dan worden
de panelen in een waterdichte bak geplaatst.


Algenvorming op een rieten dak


Algen verkorten de levensduur van her rietendak.
Algengroei treedt daar het eerst op waar
het dak vochtiger is dan op andere plaatsen: op
het Noorden, onder bomen, in de windstille gebieden,
en treedt vooral op die plaatsen op waar het dak
langer nat blijft. De kleur van het dak veranderd
in zwart. Na verloop van tijd wordt het dak
groenachtig van kleur, de gevormde algenlaag
houdt vocht vast waardoor mossen zullen gaan
groeien. In het laatste stadium breken
schimmels het riet af.


bemost dak, door schimmelvorming aangetast.
Wil je meer weten over groene of ecodaken,
kijk dan bij Sedum dakBescherming tegen algenvorming


Het beste is om te zorgen dat het dak
droog blijft:
-voorkomen: verwijder schaduwgevende bomen en takken.
-het kammen: met behulp van een scherp mes of heggeschaar
wordt het bovenste laagje verwijdert.
Een alternatief is het spuiten met een zeepachtige oplossing,
Quats (quartenaire ammoniumverbindingen), een prikkellende stof
welke het beste door een een gespeciaiseerd bedrijf kunnen worden
aangebracht. Nog beter is om dit niet te doen,
de effectiviteit op de lange duur is gering.


rieten dak met mosgroei

Een sterk bemost dak, waarin een lekkage was
ontstaan. Het dak werd gekamd en een nieuwe laag
werd aangebracht, een vrij eenvoudige reparatie.
De vervanging van het hele dak laat zich op
deze manier enkele jaren uitstellen.Riet en brand


Bij het traditioneel en derde wereld rieten
dak is er een sterk verhoogd risico op brand.
Dit dan omdat er lucht door het riet stroomt
die het vuur van zuurstof voorziet. Bij het
schroefdak is dit niet mogelijk omdat de plaat
de luchtverplaatsing beperkt.
De traditionele bouw wordt in nederland vooral
toegepast bij schuren.

Riet en brandstichting

Wanneer het riet tot op manshoogte bij de buitenmuren
komt is het vatbaar voor brandstichting. Dit komt
voor bij traditionele boerderijen.
De laatste is er nieuwe trend bij nieuwbouwhuizen:
Riet wordt dan gebruikt als bekleding voor
buitenmuren, dus verticaal. Dit zijn kwetsbare
constructies.Rieten dak met vonkenvanger.

In Nederland is de kachelpijp dubbelwandig,
de schoorsteen steekt boven het dak uit, en is
voorzien van een vonkenvanger, een kooi van fijn gaas.


Op een rieten dak groeit mos en korstmos:
Dit is Kopjes-bekermos,
Cladonia fimbriata.


Korstmos op het rieten dak

Op een oud rieten dak groeien mos, korstmos en algen en ook zwammen

Bruin heidestaartje

Rode Heidelucifer

Kopjes-bekermos


  Riet in een winterlandschap: de afgestorven stengels
  blijven overeind: Boven het water vangen deze stengels
  de wind weg, en beschermen de weilanden tegen strenge kou.
  Omdat de windsnelheid boven de sloten afneemt zullen
  ze veel eerder bevriezen. De afgestorven stengels bieden
  onderwater een schuilplaats voor veel waterdieren.


  concurrentie van riet  Haagwinde is een van de weinige
  oeverplanten welke riet in de groei kan belemmeren: rietsnijders
  worden door de haagwinde belemmerd en spreken van een "klokkenslag".
  Riet groeit sneller dan Lisdodde.
  Wereldweid gezien heeft riet nauwelijks concurrentie.


  Haagwinde kan riet volledig bedekken.


  Riet, helofyten en helofytenfilters

  Helofyten zijn oeverplanten die in ondiep water wortelen. Door de
  lange hoge stengel verdragen zij grote wisselingen in de waterstand.
  De stengel is hol en bevat lucht met een hoog zuurstofgehalte.
  Via deze stengel wordt zuurstof naar de wortels gebracht en daarmee
  naar de grond rondom de wortels.
  Op deze wijze kunnen zuurstofgebruikende bacterien hun werk doen, zij reinigen het water van nitraten, en phosfaten.
  Bekende helofyten zijn behalve riet, de lisdodde
  en gele lis
  . Bij een helofytenfilter doorloopt afvalwater
  het filter. Er zijn dan twee methodes:
  Het horizontale en het verticale systeem. Dat laatste is het meest
  efficiente systeem en neemt ook het minste ruimte in beslag.


  Riet en wortelstokken

  Wortelstokken (rhizomen) zijn tot 2 cm dikke wortels, bedoeld
  voor de voortplanting. Ze groeien horizontaal ondergronds, en
  transporteren zuurstof naar de wortels. In de wortels lekt de
  zuurstof naar buiten en vormt daar de rhizosphere, grond welke
  zuurstof bevat, in tegenstelling tot de bodem welke zuurstofloos is.
  In de rhizosphere kunnen bacterien nitraten en phosfaten afbreken ,
  een proces waarvoor veel zuurstof nodig is.  De afbraak van nitraten
  Riet maakt afbraak van nitraat mogelijk.


  Ammonia wordt door aerobe bacterien omgezet
  in nitrieten en nitraten, een proces wat veel
  zuurstof verbruikt welke geleverd door de
  rietplant via de rhizomen. Het gebied wat zuurstof
  bevat rond de rhizomen heet de rhizosphere.
  Een gedeelte van de nitraten wordt omgezet in
  vrij stikstofgas, lichtgeel gekleurd. Een deel
  van de nitraten gebruikt de plant zelf.
  Op het einde van de zomer stopt het transport
  van zuurstof en daarmee de nitraatproductie.
  de afbraak van fosfaten
  Riet verhoogt de afbraak van fosfaat.

  De hoeveelheid fosfaat wordt op 3 manieren verkleind:
  1 Door fixatie van fosfaat aan het substraat (zand of grind).
  Dit kan verbeterd worden door als substraat ijzer of
  ijzeroxide (ijzererts) te kiezen.
  Ijzer reageert met fosfaat volgens: Fe3+ +PO4 3- -->FePO4
  2 Doordat fosfaat aan plantenresten en bacterien wordt gebonden.
  3 Door opname van de fosfaat door de planten zelve, Dit kan verbeterd
  worden door het afgestorven riet jaarlijks te verwijderen.
  Het vertikale rietbed systeem
  In een rietbed stroomt het water van boven naar onder
  door de rhizome zone met zand als substraat en daarna
  de wortelzone met grind als substraat. Een vertikaal rietbed
  systeem werkt efficienter dan een horizontaal systeem.
  Maar dit systeem behoeft meer aandacht. De rietmatten
  worden meestal een korte tijd gebruikt en rusten dan een
  paar dagen.

  Het horizontal rietfilter systeem gebruikt een langwerpig
  filtersysteem waardoor een langzame stroom water stroomt.
  De lengte is ongeveer 100 meter.
  1 Grote lisdodde
  2 Waterlelie
  3 Gele plomp
  4 Iris of Gele lis
  5
  Riet  Alles over het

  ecologisch reinigen

  Zoet of brak water kan door sommige planten
  ontdaan worden van verontreinigingen, daar zijn
  diverse methoden voor.
  Op deze manier kan rioolwater, grijs water,
  vijverwater en industrieel afvalwater op een
  natuurlijke manier van afvalstoffen worden
  ontdaan. Kijk bij:

  riet

  lisdodde

  eendekroos

  ranonkel

  ecologisch aquarium


  vederkruid

  Waterplanten:

  de vrijdrijvende waterplanten

  Kikkerbeet
  eendekroos

  de vastzittende drijfplanten

  Waterlelie
  Gele plomp
  Watergentiaan
  Waternoot of waterkastanje
  Pijlkruid
  Krabbescheer

  zuurstofplanten

  Hoornblad
  Vederkruid
  Fonteinkruid
  Waterpest
  Lidsteng

  de oeverplanten

  blauwelis
  riet
  lisdodde
  galigaan
  Ranonkel
  Bonte Kalmoes
  Holwortel
  waterdrieblad
  Gele dotterbloem
  Gele lis
  waterpunge
  Grote boterbloem
  puntwederik
  penningkruid
  moeraswalstro
  moerasaronskelk
  voszegge
  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!