rode klaver of Trifolium pratense

rode klaver


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Rode klaver in gezelschap van Boterbloem en Zuring.De witte klaver wordt soms ingezaaid in rooigras.


bestrijding rode klaver


De Rode klaver kan een probleem zijn in het gazon.
De aanwezigheid duidt erop dat er een stikstoftekort is
in dat gazon , anders had rode klaver geen kans.
De meest logische stap is dan bemesten met alleen stikstof:
Het gras zal dan de Rode klaver verdringen.
Een andere methode is het met de hand verwijderen van de
rode klaver, een tijdrovend karwei. De plant moet namelijk
met wortel en al verwijderd worden.


rode klaver
Rondom de Rode Klaver: een schoolplaat van M.A.Koekkoek.
1 Groot koolwitje (Pieris brassicae)
2 Atalanta (Vanessa Atalanta)
3 Gouden loopkever (Carabus auratus)
4 gewone aardhommel (Bombus terrestris)
5 gewone oorworm (Forficula auricularia)
6 Groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima)
1 rode klaver (Trifolium pratense )
2 madeliefje (Bellis perennis)
3Grote klaproos (Papaver rhoeas)
4 grote brandnetel (Urtica dioica)


klaver of trifoliumDe klaverfamilie (Trifolium) is een groep planten welke
in staat stikstof direct uit de atmosfeer te binden,
dit dan is samenwerking met bacterien welke in de
grond leven. Op deze manier verrijkt klaver de grond
en is klaver vooral op arme gronden te vinden.
Klaver heeft één blad per steeltje, elk blad
bestaat uit drie deelblaadjes, een zogenaamd
gesegmenteerd blad.
Op deze website is aanwezig:

Wondklaver
Rode klaver
Zeerupsklaver
witte klaver
Inkarnaatklaver
rolklaverrode klaver als stoppelgewas


Rode klaver wordt ook als stoppelgewas gebruikt, hoewel
tegenwoordig veel minder dan vroeger. Een stoppelgewas wordt
laat in het jaar gezaaid na het hoofdgewas (dekvrucht).
Rode klaver wordt ook tussen rogge gezaaid en komt pas
tot ontwikkeling na het oogsten van de rogge, het land
staat dan vol met stoppels. De rode klaver wordt dan
als veevoer gebruikt, de bodem wordt verrijkt met
stikstof en onkruid wordt onderdrukt:
Rode klaver is een goed voorbeeld van een groenbemester


rode klaver als groenbemester


Een nieuwe manier van het gebruik van rode klaver
is om het tussen het graan te zaaien voor het
oogsten van de graan. Dit levert een groot
voordeel in tijd en stikstofproductie op.

groenbemestersDeze planten verrijken de grond: ze doen de
hoeveelheid humus sterk toenemen en ook de
hoeveelheid stikstof.
Ook zijn er groenbemesters die de grond snel
bedekken zodat onkruid en wind weinig kans
krijgen (onkruidonderdrukkers).
Uiteindelijk worden ze weer ondergeploegd.
Ideale groenbemesters zijn winterrogge, gele mosterd en wikke,
deze gewassen leveren vooral bruikbare producten.
Lupine en rode klaver worden
vooral gebruikt om het stikstofgehalte te verhogen.
Bijenvoer en Smeerwortel zijn goede
onkruidonderdrukkers.
Spurrie is in onbruik geraakt.
Bladrammanas wordt vooral toegepast na aaltjes besmetting. Stoppelknol
productief groenvoer
en onkruidonderdrukker, zaai voor 10 augustus.
Zaai aan het begin van de lente de volgende
groenbemesters in :
serradella
gele en blauwe lupine
witte en rode klaver
voederwikke
Engels raaigras
bijenvoer
Spit ze niet onder maar knip ze af bij de grond.
Een weinig gebruikte groenbemester is het inkarnaatklaver

groenbemester en moestuinIn een moestuin is het niet verstandig om een groenbemester te gebruiken uit de kool familie, in verband met de toename van bodemparasieten. kies voor september zomerrogge of westerwolde raaigras neem na september winterrogge als eerste keus


  Rode Klaver

  Dit is een veelvoorkomend plantje in de moestuin. Het heeft de unieke
  eigenschap om de grond te verrijken met stikstof uit de lucht.
  Dit wordt door bacterien in de grond gedaan, met wie rode klaver
  samenwerkt (symbiose). Grond waarop rode klaver op stond is dus
  rijker geworden, en om deze reden wordt klaver in de macrobiotische
  landbouw gebruikt. Rode klaver wordt alleen bevrucht door hommels
  omdat deze diep genoeg in de bloem kunnen komen, bijen en wespen
  kunnen dat niet.  Rode klaver is er in meerdere kleuren:
  De paarse varieteit wordt het meest gezien op moestuinen en andere plaatsen
  met rijke, bemeste grond. De witte varieteit overheerst op arme gronden:
  Dit is ook de varieteit welke door boeren wordt gebruikt om hun
  grond met stikstof te verijken.
  Deze foto is van Jaap Cost Budde, voor meer foto's kijk: Flickr


  Sterke punten van Rode Klaver

  Dat is dan vooral de samenwerking met bacterieen om
  stikstof te binden. Hierdoor heeft Rode klaver meer
  nitraat tot zijn beschikking dan de concurerende
  planten. Daar staat dan tegenover dat de groeisnelheid
  niet groot is en dat Rode klaver door bijvoorbeeld
  Italiaans rooigras wordt verdrongen.

  <

  Rode klaver en hommels

  Rode klaver is voor de bevruchting afhankelijk
  van de hommel, bijen kunnen rode klaver niet bevruchten.
  De hommel heeft een lange tong om bij de honing te komen,
  een bij kan dat niet.
  In landen waar rode klaver veel wordt gebruikt
  ( macrobiotiek ) wordt gebruikt worden ook hommels
  speciaal voor de bevruchting
  gebruikt, dit gebeurd in Denemarken en Frankrijk

  rode klaver  Onkruid

  Een Onkruid is een plant die daar groeit waar
  je nou net niet wilt dat hij groeit, in de tuin
  of in de moestuin. Dit zijn ergste:

  zevenblad

  heermoes

  klaver

  brandnetel

  paardebloem

  kleefkruid

  vogelmuur

  boterbloem

  zuring

  springbalsemien

  klein springzaad

  varkensgras

  peemgras

  akkerdistel

  akkervergeet-mij-nietje

  knopherik

  herderstasje

  madeliefje

  levermos

  grote weegbree

  groot hoefblad

  klein hoefblad

  karmozijnbes

  haagwinde, piespotje

  akkerwindewinde

  hommelbloemen


  planten voor hommels met een lange tong,
  steenhommel, akkerhommel, tuinhommel.
  en de wolzwever, een vlieg
  Deze bloemen worden hommelbloemen genoemd:
  witte dovenetel
  gele dovenetel
  kamperfoelie
  distels
  vingerhoedskruid
  springbalsemien
  rode klaver

  planten voor hommels met een korte tong,
  deze hommels bijten een gaatje:
  Weidehommel en aardhommel (de inbrekers)
  dopheide
  smeerwortel
  wilde kaardebol
  pieris japonica
  gevlekt longkruid
  visitors English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!