waterwereld
Frank Ribot">Rode muggenlarvedansmugDe rode muggenlarve is het meest verkochte levende
voer voor vissen. Rode muggenlarve is ook het
meest economisch te kweken van al het levend voer
voor vissen. Rode muggenlarve is de larve van
de dansmug, muggen welke in grote zwarte zwermen
boven sloten te vinden zijn. De larven kunnen ook
in sterk vervuild en ondoorzichtig water leven.
Ze leven in holen in de bodem van de sloot.
Hun bloed bevat een enzym waarmee ze uit water
zuurstof kunnen binden, daarom kunnen deze
larven ook in zuurstofarm water leven, zoals op
de bodem van een moddersloot.

Het leven op de bodem van een sloot


Deze rode larven zijn vreedzame bodembewoners. Ze eten
wortels van waterplanten en aangroeisel van stenen.
Het langwerpige lichaam heeft enkele achterpoten,
dit zijn geen echte poten. De staart bevat haren en
de mond is met 2 borstelringen bezet.Om onduidelijke
redenen verlaat de larve soms zijn hol om naar de
oppervlakte te gaan. Op dat moment zijn ze erg
kwetsbaar voor bijvoorbeeld stekelbaarjes
In het hol veranderen ze in poppen die naar de
oppervlakte drijven en daar tot mug verpoppen
Rodemuggelarve opgegeten door een BrakwatersteurgarnaalIn de natuur is de larve van groene kikker de grootste
vijand van de rode muggelarve.de dansmug
een rover welke ook prooien eet welke groter dan
zichzelf zijn. Om zich te kunnen voortplanten komen
deze dieren bij elkaar in wolken boven het water.
Ze leggen de eitjes door ze over het wateroppervlakte
uit te strooien. Er zijn honderden soorten van deze mug.


Een net ontpopte dansmug, Deze wacht tot
de vleugels droog zijn.


Biotoop
Deze insekten leven in de bodem ,in zoet en lichtbrak
water, stilstaand of stromend, ondoorzichtig of
helder, zuurstofarm of zuurstofrijk.

Als voedseldier
De larven kunnen dienen als voedsel dieren voor
zoetwatervissen en salamanders,en in zout water
overleven ze korte tijd, in licht brakwater blijven ze
ook in leven. Rode muggelarven zijn goedkoop en
erg voedzaam voedsel, de larven bevatten veel
calorien en bevatten alle nodige voedingsstoffen.
Rode mug is om die reden te verkiezen boven witte
mug en watervlo. Als ze in het water gegooid
worden proberen de larven zich in te graven in
de bodem. Salamanders en veel vissen zijn er dol op.
Salamanders kunnen uren besteden met het uitgraven
van een rode muggelarve, en graven daarbij in de bodem.
Salamanders ruiken deze dieren op grote afstrand .
Andere dieren die rode muggenlarven eten zijn
zoetwaterkreeften , steurgarnaal en mysis en kikkervisjes.

Als visaas, vers de vase
De grotere larvesoorten van de chironomus-mug of
dansmug zijn uitstekend visaas. Maar omdat de larven
klein zijn, is het moeilijk om ze aan de haak
te slaan. Gebruik in ieder geval een kleine maat
voor het haakje.

als voedsel voorraad

De larven zijn in een bakje met een zuurstof blokje
makkelijk goed te houden. Ik doe dit om zo
min mogelijk afval in mijn aquarium te krijgen.
Op deze manier worden er dan wel steeds minder
want de dieren ontpoppen zich, en vliegen weg!
Hoewel het bakje na een tijdje vervuild raakt
zijn deze insekten hier weinig gevoelig voor.
Als bijvoeding geef ik ze plantenstengels,
maar noodzakelijk is dit niet.In de koelkast

In de winkel gekochte rode muggenlarve blijven
lang goed wannneer ze in vochtig krantenpapier
gewikkeld zijn. Ze kunnen dan ook goed bewaard
blijven in de koelkast. Muggenlarven welke in
een krant worden bewaard moeten wel eerst in
een theezeefje worden afgespoeld.
Rodemuggenlarven hebben dezelfde geur als bloed.

Een vlokreeft heeft een rode mug gevangen en eet deze op.
De vlokreeft moet zijn prooi beschermen tegen andere opdringerige
vlokreeften, en heeft de Rode mug eerst tussen de waterplanten meegenomen.


het kweken van rodemuggelarven


Plaats een badkuip of specie ton in een kuil, aan het einde van de
tuin. vul deze met bladeren en vul met een laag water. De rode
muggelarve komen vanzelf en eten het plantenafval. Aan het
wateroppervlakte komen zwarte muggenlarven ,
dit is de reden dat de kuip ver van het woonhuis geplaatst dient te worden.

De rode muggenlarven worden als volgt verzameld: neem een tuin
zeef en leg daar de bladeren op. plaats dit boven een bak met
water zodat het oppervlakte net de bladeren raakt. Bij het

opdrogen van de bladeren vluchten de wormen door de zeef het water in.


Op deze manier gekweekte rodemuggenlarven zijn vrij van ziektes,
of verontreiniging met dood vlees. En gratis , en meestal het hele jaar door
te verkrijgen.

In vergelijking met ander levendvoer is rode mug vetarm
en eiwitrijk.