rood bekermos


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Rood bekermos of Cladonia coccifera

Dit bekermos komt veel voor, in bossen, zandverstuivingen,
duinen en op de heide. Het groeit tussen mos en gras en
is ongeveer een halve centimeter hoog.
Roodbekermos verschilt van bekermos doordat
het een roodgekleurde sporenvormende vruchtlichaam of apothecia heeft.
Heidelucifer

Verwar het roodbekermos niet met de
heidelucifer (Cladonia floerkeana),
welke ook felrode maar veel smallere apothecia heeft,
en ook min of meer rond is.
De Engelse naam voor Heidelucifer is British soldier.


Een gravure uit 1899 uit het boekje: "hei en dennen"
van E. Heimans en Jac. P. Thijsse.usninezuur

Dit zuur komt in grote hoeveelheden voor in roodbekermos en
heeft een antibacteriele werking. Het is vrij eenvoudig uit
het roodbekermos te extraheren met verwarmd aceton.
Er ontstaat een gele oplossing waar het zuur uit
neergeslagen kan worden door te druppellen met
glycerine/azijnzuur(1 : 3). er ontstaan dan langwerpige
spitse gele kristallen usninezuur (C18H16O7). Usninezuur
wordt vooral uit baardmos gewonnen.


visitors EnglishEnglish | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

| Email: sysopje@yahoo.com | |


  Roodbekermos is te vinden tussen dennennaalden in arme,
  zanderige grond.

  Dit bekermos is ongeveer 1 cm lang  Korstmossen

  Korstmossen zijn taaie organismen welke op de meest
  onwaarschijnlijke plaatsen kunnen overleven, waar de
  planten het niet meer redden. Bijvoorbeeld in de woestijn,
  op de Zuidpool, in hooggebergte.


  symbiose

  Korstmossen zijn een samenwerking tussen schimmels en algen.
  De schimmel is op de alg aangewezen, de algen komen ook zonder
  de schimmel voor. Door deze samenwerking kunnen beide organismen
  overleven. De meeste korstmossen kunnen leven van wat in de
  lucht voorkomt. Ze hebben wel wortels maar deze dienen voor de
  aanhechting niet voor de opname van stoffen. Omdat korstmossen
  van de lucht afhankelijk zijn , zijn ze erg gevoelig voor
  luchtverontreiniging.


  korstmos

  Korstmossen op deze website


  groen bekermos
  rood bekermos
  dooiermos
  schorsmos
  zomersneeuw
  heidelucifer
  Steenschildmos
  rendiermos
  Zwart leermos
  Eikenmos


Google
WWW www.waterwereld.nu
Stumble It!