roodborstje


roodborstje, een foto van Rika


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Roodborstje


Een veelvoorkomend vogeltje, met een roodbruine keel en
een bruinrode staart. Het Roodborstje komt in heel europa
en een klein stuk van Siberie voor,
ver tot boven de poolcircel. En het is ook deze
laatste groep welke hier overwintert en dan vooral in
onze tuinen hun eten bij elkaar zoekt. Want de roodborstjes
in onze bossen verdedigen hun gebied.


Roodborstje en voedsel


Roodborstjes eten het liefste wormen uit
de grond of insecten, spinnen en slakken,.
Maar eten ook bessen en zaden.
Het trillen van staart en vleugels
lokt via trillingen in de grond de
wormen en insecten.


Roodborstje voederen in de winter


Een roodborstje vindt een meelworm het lekkerste.
Daarnaast fijn zaad, zoals gierst.
Samen met de winterkoning en de heggenmus lusten
ze ook ongekookte havermout, universeelvoer
en krachtvoer en brood.


Roodborstje op de voederplank


Roodborstjes zijn niet erg sociaal: zo klein
als ze zijn dulden ze toch geen andere vogels
om zich heen, en zijn dan ook altijd alleen
op de voederplank.


Roodborstje, een trekvogel


De winterse roodborstjes komen bijna altijd uit Denemarken
of Zuid-Zweden. Deze nemen dan niet de plaats in van
ons inheemse roodborstjes maar verschijnen dan
in gebieden welke nog niet door de aanwezige
roodborstjes zijn bezet, de tuinen.


Het nest van het Roodborstje


In de lente wordt het komvormig nest in elkaar gezet
door het vrouwtje. Het nest is een verzameling van
vooral gras en bladeren. Het is meestal laag bij
de grond te vinden in een struik verborgen. Een andere
voorkeurs plek zijn boomholtes, zelden nestkastjes.
Roodborst nestjes zijn moeilijk te vinden,
ze zijn goed gecamoufleerd.


de jongen van het Roodborstje


Van de uitgevlogen jongen zal uiteindelijk slechts 25%
het volgende voorjaar halen. De belangrijkste belagers
zijn katten en andere grondbewoners, later ook
door de sperwer. In de winter zal een groot aantal
sterven door honger en kou. Van de volwassen vogels
haalt dan ook maar 35% het volgend voorjaar.


Roodborstje en de zang


Een roodborstje begint al voor zonsopgang en zingt
samen met het vrouwtje.
Dat laatste is een grote uitzondering bij de vogels,
het is bijn altijd het mannetje wat alleen zingt.


Roodborstje en de tuintelling 2010 en 2012

Het roodborstje zit al sinds 1990 in de lift en hun
aantal neemt jaarlijks toe, behalve in strenge winters.
Bij de telling van 2012 waren ze weer uit de
top 10 verdwenen.


Roodborstje en de tuintelling 2013


Het roodborstje is weer terug in de top 10,
en wel op de tiende plaats.

Roodborstje bij Madame Butterfly, een opera van Puccini.
Pinksterton, de geliefde van Madame Butterfly belooft
terug te komen als de "roodborstjes weer nestelen".