Scheermes of mesheft werd in de 19de eeuw verzamelt als kunstmest.
de schelpen werden verbrandt in een oven ,en kalk blijft dan over.
Een schoolplaat van Jetses: "schelpenvissen". Op de achtergrond de pier van Ijmuiden.


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
scheermes of mesheftEen opvallende schelp op het Noordzee strand waar
het in grote aantallen aanspoelt na een storm.
Het schelpdier is felgekleurd oranje.
Het is een dier wat plankton uit
het water filtert. Het leeft ingegraven in het zand.
Bij eb graaft het zich onder het zand,
bij vloed steekt de siphon in het water uit.
met deze siphon zuigt het water aan welke algen
bevat , met een andere siphon blaast de mesheft
het water weer uit.
Scheermes werd vroeger op het strand geoogst om er
kalk van te maken. Tegenwoordig is het opnieuw in de
belangstelling om de Zeeuwse visserij een nieuwe
impuls te geven: mesheften werden vroeger als
bijvangst weggegooid maar worden nu als een mossel
-vervanger aangeboden.


scheermes of mesheft in de keukenScheermes wordt hier weinig gegeten, maar niet in
Engeland en Zuid-Europa. Mesheften bestaan
practisch volledig uit cholesterol (vandaar de kleur),
En hebben ook nog eens de neiging veel zware metalen
bevatten wanneer dat soort industrie in de buurt is,
zoals in de Oosterschelde.Scheermes in de viswinkel.scheermes of mesheft schoonmakenWanneer ze gekocht zijn moeten de schelpen zich
sluiten, eventueel na tikken erop; openstaande
schelpen weggooien.
Dit is net zo bij de mossel.
Het wordt op dezelfde manier gegeten en gebruikt als de mossel.
Scheermes welke in de natuur is verzameld bevat
vaak wat zand, wat geknars tussen de tanden geeft.

scheermes visserijIn andere landen, zoals Engeland en Frankrijk is er
veel meer belangstelling voor de scheermes en worden
ze bij laagwater geraapt of door perslucht uit
het zand gespoten. In Zeeland ios de scheermes bijvangst.

scheermes kwekenIn Zeeland wordt door Seafarm uit Kamperland
uit stikstofrijk proceswater algen gekweekt waarin
scheermessen worden opgekweekt. Er is veel te zeggen
voor het gecontroleerd opkweken van scheermessen,
deze hoeven dan geen zand te bevatten.
clustervorming rondom algenteelt

soorten mesheften of scheermesHiervan zijn meerdere soorten.

- Tafelmestheft of Ensis siliqua
Dit is een grote soort met een lange rechte schelp,
tot 2 decimeter lang.
Er zijn paarse en bruine banden te zien op de schelp.
- klein tafelmesheft of Ensis minor
Korter dan twee decimeter , dit is de meest voorkomende soort.
- Amerikaanse zwaardschede of Ensis americanus of Ensis directus
Dieze heeft een kromme schelp, is tot 2 decimeter lang .
De soort komt voor in geulen. De schelp lijkt door
de gebogen vorm, maar ook omdat de schelp uit
twee evenwijdige langerekte delen bestaat
op een kromzwaard.
Deze soort is pas vanaf 1970 op onze stranden
te vinden en is inderdaad van Noord-Amerikaanse afkomst.
- Schotse scheermes is bijna tweemaal groter
dan de andere. Deze leeft in dieper water.


Aanspoelsels aan het strand.

1 Zaagje
2 nonnetje
3 boormossel
4 slijkgaper
5 platschelp
6 tafelmeshelft
7 tepelhoorn
8 zeester
9 zeeschuim
10blaaswier
11zeepokken op schelp
12strandkrab