smeerwortel of Symphytum officinale

Smeerwortel


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |Smeerwortel


Smeerwortel is een veelvoorkomende laagblijvende
plant. Smeerwortel is vooral bekend om de medicinale
werking, voornamelijk in de vorm van zalf tegen kneuzingen.
Smeerwortel stelt weinig eisen aan grond en licht,
maar heeft wel de neiging om andere planten te verdringen.
Smeerwortel voelt ruw aan, dit wordt door de beharing
veroorzaakt.


bloeiwijze

Smeerwortel produceert kleine roze witte of paarse bloemetjes
in de zomer tot begin van de winter. Deze bloemetjes worden
druk bezocht door bijen en hommels.de wortel van smeerwortel


De wortel is van buiten zwart maar van binnen helder wit.
Smeerwortel heeft behaarde bloemen, stengel en blad.
De bloemen hangen omlaag. Smeerwortel wordt door hommels
bezocht, maar deze hommels bijten een gaatje achterin
de bloem waardoor ze eenvoudig toegang hebben tot de
honing.

Smeerwortel als groenbemesting

Smeerwortel wordt ook als groenbemester gebruikt:
Dit dan door doordat het de grond verrijkt, de
neiging heeft om dichte bossen te vormen
(zodat onkruid geen kans krijgt) en diep te wortelen.smeerwortel
Smeerwortel: bladeren en bloemen .

groenbemestersDeze planten verrijken de grond: ze doen de
hoeveelheid humus sterk toenemen en ook de
hoeveelheid stikstof.
Ook zijn er groenbemesters die de grond snel
bedekken zodat onkruid en wind weinig kans
krijgen (onkruidonderdrukkers).
Uiteindelijk worden ze weer ondergeploegd.
Ideale groenbemesters zijn winterrogge, gele mosterd en wikke,
deze gewassen leveren vooral bruikbare producten.
Lupine en rode klaver worden
vooral gebruikt om het stikstofgehalte te verhogen.
Bijenvoer en Smeerwortel zijn goede
onkruidonderdrukkers.
Spurrie is in onbruik geraakt.
Bladrammanas wordt vooral toegepast na aaltjes besmetting. Stoppelknol
productief groenvoer
en onkruidonderdrukker, zaai voor 10 augustus.
Zaai aan het begin van de lente de volgende
groenbemesters in :
serradella
gele en blauwe lupine
witte en rode klaver
voederwikke
Engels raaigras
bijenvoer
Spit ze niet onder maar knip ze af bij de grond.
Een weinig gebruikte groenbemester is het inkarnaatklaver

groenbemester en moestuinIn een moestuin is het niet verstandig om een groenbemester te gebruiken uit de kool familie, in verband met de toename van bodemparasieten. kies voor september zomerrogge of westerwolde raaigras neem na september winterrogge als eerste keus

ruwbladigen of de Boraginaceae

Een plantenfamilie met ruwe beharing op stelen,
bladeren en knoppen.
De haren worden Setae genoemd (stijve haren).
De bloemen vouwen zich open bij het begin van
het bloeien.
De beharing biedt bescherming tegen slakkenvraat.
borago, komkommerkruid
slangenkruid
bijenvoer Phacelia tanacetifolia
Smal longkruid (Pulmonaria montana)
gevlekt longkruid Pulmonaria officinalis
Ruwe smeerwortel Symphytum asperum
Gewone smeerwortel Symphytum officinale
herderstasje

vergeet-mij-nietjes of Myositis

vergeet-mij-niet
stijf vergeet-mij-nietje
akkervergeet-mij-niet  hoornblad
  Smeerwortel of Symphytum officinale


  Smeerwortel als voer voor vee

  Het blad van de smeerwortel bevat veel eiwit, en veel
  dieren zijn er dol op: geef smeerwortelblad aan paarden,
  varkens, de kippen en geiten.

  Smeerwortel in de berm

  Smeerwortel die wordt geteeld en ook die langs wegkanten
  groeit, is meestal Symphytum x uplandicum, een natuurlijk
  voorkomende hybride tussen Symphytum asperrimum en Symphytum
  officinale.

  zelf smeerwortelmest maken

  Smeerwortelmest is een goede meststof voor knolgewassen, behalve eiwit bevat het blad veel kalium. Meng een kilo smeerbladwortel met 10 liter water in een emmer. zorg dat de bladeren ondergedopmpeld zijn : leg er een baksteen op. Laat dit 2 weken gisten , totdat er geen schuim meer opstaat. Dit is een zeer bruikbare meststof, maar te geconcentreerd, verdun 1 liter meststof met 4 liter water en giet dit over de moestuin.

  Smeerwortel en hommels

  Wanneer de smeer bloeit zijn vooral de hommels actief,
  vaak bijt de hommel aan de achterkant van de bloem
  een gaatje om bij de nectar te komen.


  hommelbloemen


  planten voor hommels met een lange tong,
  steenhommel, akkerhommel, tuinhommel.
  en de wolzwever, een vlieg
  Deze bloemen worden hommelbloemen genoemd:
  witte dovenetel
  gele dovenetel
  kamperfoelie
  distels
  vingerhoedskruid
  springbalsemien
  rode klaver

  planten voor hommels met een korte tong,
  deze hommels bijten een gaatje:
  Weidehommel en aardhommel (de inbrekers)
  dopheide
  smeerwortel
  wilde kaardebol
  pieris japonica
  gevlekt longkruid  hoornblad
  De onrijpe vruchtjes van de smeerwortel

  smeerwortel
  Smeerwortel met paarse bloemen.

  visitors

  | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!