spurrie of Spergula arvensis

spurrie


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


SpurrieSpurrie wordt niet meer gebruikt tegenwoordig,
maar ooit was het een veelgebruikt gewas.
Als veevoer en als groenbemester.
Spurrie heeft enkele eigenschappen die
vermeldenwaardig zijn:
- Het groeit op de allerarmste gronden.
- het onderdrukt onkruid.
- spurrie ontkiemt heel snel.
- Spurrie behoeft geen kunstmest of onkruidverdelgers
Grootste nadeel van spurrie is dat het ook
snel zaad vormt en dan zelf een soort onkruid
wordt (opslag). Dit laatste is een effect
wat bijna altijd optreedt.

SpurriezaadDe zaden blijven zeer lang kiemkrachtig, zodat
spurrie ook na vele jaren nog komt opzetten.
Spurriezaad gevonden bij Deense nederzettingen
uit de ijzertijd was nog steeds kiemkrachtig.
Spurriezaad is erg licht.

Gewone Spurrie in de natuurSpurrie is op arme zandgronden te vinden.
De bladeren zijn plakkerig, het stengeltje is slap.
Het heeft kleine witte bloementjes.

Spurrie in de melkSpurrie werd in de vorige eeuw als veevoer in het
najaar gebruikt, en dit was te proeven aan de melk
van het vee, welke daardoor lekkerder smaakte.groenbemestersDeze planten verrijken de grond: ze doen de
hoeveelheid humus sterk toenemen en ook de
hoeveelheid stikstof.
Ook zijn er groenbemesters die de grond snel
bedekken zodat onkruid en wind weinig kans
krijgen (onkruidonderdrukkers).
Uiteindelijk worden ze weer ondergeploegd.
Ideale groenbemesters zijn winterrogge, gele mosterd en wikke,
deze gewassen leveren vooral bruikbare producten.
Lupine en rode klaver worden
vooral gebruikt om het stikstofgehalte te verhogen.
Bijenvoer en Smeerwortel zijn goede
onkruidonderdrukkers.
Spurrie is in onbruik geraakt.
Bladrammanas wordt vooral toegepast na aaltjes besmetting. Stoppelknol
productief groenvoer
en onkruidonderdrukker, zaai voor 10 augustus.
Zaai aan het begin van de lente de volgende
groenbemesters in :
serradella
gele en blauwe lupine
witte en rode klaver
voederwikke
Engels raaigras
bijenvoer
Spit ze niet onder maar knip ze af bij de grond.
Een weinig gebruikte groenbemester is het inkarnaatklaver

groenbemester en moestuinIn een moestuin is het niet verstandig om een groenbemester te gebruiken uit de kool familie, in verband met de toename van bodemparasieten. kies voor september zomerrogge of westerwolde raaigras neem na september winterrogge als eerste keus

  Spurrie of Spergula arvensis

  Spurrie in bloei
  Spurrie vormt vele minescule witte bloementjes.
  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!