Stijf vergeet-mij-nietje


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
stijf vergeet-mij-nietje


Een laagblijvend eenjarige kruid welke vooral op
arme zanderige gronden is te vinden, zoals in de duinen.
Doordat de bladeren in een rozet laag bij de grond
blijft dit deel van de plant meestal gespaard voor
grazen van vee. Vroeger werd dit plantje tussen
het graan waargenomen.


het bloeien van het stijf vergeet-mij-nietje


De bloeitijd is van mei tot en met juni, met
kleine licht blauwe bloemen.ruwbladigen of de Boraginaceae

Een plantenfamilie met ruwe beharing op stelen,
bladeren en knoppen.
De haren worden Setae genoemd (stijve haren).
De bloemen vouwen zich open bij het begin van
het bloeien.
De beharing biedt bescherming tegen slakkenvraat.
borago, komkommerkruid
slangenkruid
bijenvoer Phacelia tanacetifolia
Smal longkruid (Pulmonaria montana)
gevlekt longkruid Pulmonaria officinalis
Ruwe smeerwortel Symphytum asperum
Gewone smeerwortel Symphytum officinale
herderstasje

vergeet-mij-nietjes of Myositis

vergeet-mij-niet
stijf vergeet-mij-nietje
akkervergeet-mij-niet