waterwereld

bonte strandloperDe bonte strandvogel is een trekvogel welke in grote aantallen op de moddervlakten van getijdengebieden te zien is. Vooral in het waddengebied zijn er enorme aantallen van deze vogels te zien: op het einde van de lente en in de herfst. In de winter zijn er vooral bonte strandlopers in Zeeland te zien.


Strandloper in zomerkleed, de zwarte vlek op de buik maakt ze eenvoudig te herkennen, het winterkleed is egaal grijs.

bonte strandloperDe bonte strandloper voedt zich met kleine dieren welke op het strand te vinden zijn. Met de lange, omlaaggebogen snavel loopt het over het natte strand opzoek naar vooral insecten, strandkrabben en schelpdieren, zoals het nonnentje. Ook een strandpier wordt gevangen. De strandloper is snel genoeg om ook strandvlooien te vangen.


bonte strandloper en andere steltlopersDe bonte strandloper kan gemakkelijk verward worden met de de kanoet. De bonte strandloper heeft een langere snavel. Samen met de kanoet vormt het grote groepen op de schorren.


De bonte strandloper, met twee jongen. In Nederland wordt er niet gebroed.C alpina, bonte strandloper, vooral de toendra's van Noord Siberie en Lapland.
C alpina artica, ondersoort uit het noorden van Groenland
C alpina schinzii, ondersoort, deze fourageert in de baltische landen, Ierland en ijsland en heeft een kortere , rechte snavel.
free and modified from: K. M. Bauer: Handbuch der Vögel Mitteleuropas