strandvlo of Talitrus saltator

strandvlo


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
strandvlo


Op het strand levend kreeftachtige welke nog net
met het blote oog waarneembaar is.
Strandvlooien leven van vochtig plantaardig afval,
aangespoelde wieren bijvoorbeeld, zoals zeesla
Strandvlooien leven vooral s'nachts. Ze maken
gaatjes in het zand waarin zij zich verbergen.
Strandvlooien worden sterk aangetrokken door
de geur van zeewier wat vergaat, aangespoeld
zeesla ruikt bijvoorbeeld typisch naar spinazie.

Strandvlo en het zonnebaden


Strandvlooien kunnen lastig zijn wanneer het,
strand smal is. Bij het zonnebaden komen ze op bezoek.
Maar normaal blijven strandvlooien op het
vochtige deel van het strand, om te voorkomen
dat ze uitdrogen. Wanneer je over het natte
strand loopt zijn ze vaak als wolkjes om
de voeten te zien, de grotere opgeschikte
exemplaren kunnen een meter hoog springen.
Strandvlooien zijn niet verwant aan de gewone
vlo en eten alleen afval.

Strandvlo en het strand


De strandvlo leeft in de buurt van de vloedlijn.
Ze hebben een verborgen leven onder aangespoelde
wieren, waar ze onderuit komen springen wannneer
het dode wier wordt opgetild.

Strandvlo en de zee


Zoals alle copepods kunnen strandvlooien uitstekend
zwemmen, en ook ademhalen, ze bezitten kieuwen.

Strandvlo en winterslaap


In de winter zijn er geen strandvlooien op het strand:
ze hebben zich dan begraven, ongeveer een
halve meter diep in het zand.

Strandvlo en vijanden


Een typische vijand van de strandvlo is de
strandplevier welke snel genoeg is om ze te vangen.
Een wulp kan met zijn lange snavel ingegraven
zandvbooien vangen, maar vangt ze ook onder
aangespoeld zeesla.

de Strandvlo is nuttig


De strandvlo is nuttig, dit diertje verwijdert aangespoeld
plantaardig afval en zet het om in humus.
Hierdoor kunnen planten zoals zandhaver en
helmgras zich vestigen, het begin van duinvorming.

Strandvlo en glasvlo


De glasvlo is sterk verwant aan de strandvlo,
ze zijn net zo plat maar leven in
het ondiepe water van de Noordzee,
dus verder van het strand af, en
ze komen ook minder uitbundig voor.
Een verschil tussen glas- en strandvlo
is de ongelijke grootte van de
takken van de gevorkte sprieten
van de eerste.
pissebedden en kreeften van de Noordzee en Atlantische Oceaan
Uit:"Der Strandwanderer" by P. Kuckuck. 1905
1 Noorse kreeft of Nephrops norvegicus
2 Veranderlijke steurgarnaal of Hippolyte varians
3 black squat lobster of Galathea squamifera
4 Gewone hooiwagenkrab of Macropodia rostrata
5 gewone spinkrab of Hyas araneus
6 gewone zwemkrab of Liocarcinus holsatus
7 geknikte aasgarnaal of Praunus flexuosus
8 gewone zeepissebed of Idotea balthica
9 kwelderspringer of Orchestia gammarellus
10strandvlo of Talitrus saltator
11havenpissebed