Grove den


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |Grove den

Een veel voorkomende grote boom. De Grove den komt daar voor
waar het moeilijk is om aan water te komen, zoals de duinen.
Met behulp van de lange penwortel is deze boom dan toch
instaat om bij het grondwater te komen.

Grove den als pionier

De Grove den groeit ook op zeer voedselarme en droge gronden ,
en dat maakt deze boom een echte pioniersplant. Later wordt deze
boom dan verdrongen door loofbomen die meer eisen aan de
ondergrond stellen .
Stabiele populaties komen alleen daarvoor waar de omstandigheden
moeilijk blijven , zoals op duinen en zandverstuivingen .Grove den: Schema van een lange loot met zijtakjes,
waaraan bladeren en bloemen:
A: De naalden (bladeren).
B: Vrouwelijke bloem.
C: Mannelijke bloem.
D: bloemtakje.


De naalden van de grove den


De naalden van de grove den staan twee aan twee, op het einde
van een heel kort overgangstakje.
De levensduur van deze naalden is ongeveer 3 jaar.


De bloemen van de grove den


De mannelijke bloemen lijken enigzins op katje en komen
in de herfst tevoorschijn. Het stuifmeel komt in zulke
grote hoeveelheden voor dat het soms op zwavelpoeder
lijkt. Het stuifmeel bezit , onder de microscoop gezien,
2 uitsteeksel.
De vrouwelijke bloem onstaan door het aaneen groeien van
van de zgn vruchtschubben. De zaden groeien tussen de
schubben en krijgen een veugeltje. Ze lijken op de
zaden van de esdoorn.
De kleur van de vrouwelijke bloemen of dennekegels is
eerst groen , dan bruin, en zijn rijp na het tweede jaar.
In de herfst worden de zaden verspreidt.Het stuifmeel van de Grove den is onzichtbaar klein en heeft
2 holle vleugels. Het kan in zulke hoeveelheden neerkomen dat
het voorwerpen gel kan kleuren. Waneer het na zo'n stuifmeelwolk
regent , kleurt het regenwater geel en wordt zwavelregen genoemd.

Grive den: De verspreiding van de zaden
uit de dennekegel. De zaden hebben een vleugel
waardoor ze ver verspreidt worden in een herfststorm.
Het ontkiemen van de grove den.

vliegden


Een grove den solitair heeft een volkomen andere vorm dan een grove den in het bos. Alleenstaande grove dennen zijn gedraaid , hebben een brede paraplu-achtige kroon en onregelmatige laag afstaande takken . Door de gedraaide(getordeerde) vorm van het de stam is de vliegden niet geschikt als bouwhout leverancier , alleen als brandhout.

De grove den heeft zowel mannelijke (onder) als vrouwelijke bloemen. Een illustratie uit het boekje "hei en dennen" van E.Heimans en Jac.P.Thijsse

grenen of grenenhout


Grenenhout is hout afkomstig van de grove den, en is een veel
gebruikte hout soort in de bouw en om meubelen van te maken.
Het is makkelijk te bewerken. Vroeger werd Grenen vooral
gebruikt om spoorbielzen van te maken (tegenwoordig zijn
die van beton) en mijnbalken. Grenenhout splijt makkelijk,
en heeft vaak grote kwasten in het hout, waardoor het
minder populair is dan vurenhout, it hout is afkomstig
van de fijnspar.Een grove den aangetast op een oude schoolplaat.
De nonvlinder was in vroegere tijden de schrik
van de houtvester, dennenbossen werden er ernstig
door aangetast. Het mooie vlindertje is nu zeldzaam.
Het mannetje is licht, het vrouwtje donker gekleurd.
  De Grove Den, De gele mannelijke bloemen en de groene
  en bruine dennekegels (bloemen) zijn te zien.


  kegels van de grove den

  De kegels zijn eerst groen en hard en lopen in een punt toe. Bij het ouder worden , veranderd de kleur in bruin en worden ze rond: de gevleugelde zaden worden dan losgelaten .
  Tenzij de eekhoorn
  ze al heeft bemachtigd. >

  De naalden van de Grove den.  De Grove den in het bos.  Grove den
  Vliegdennen zijn zaailingen van de Grove den. Deze bomen hebben
  vaak grillige vormen en worden soms om die reden op
  begraafplaatsen en in parken geplant. Grove den wordt
  meestal na 100 jaar gekapt maar kan veel ouder worden.

  De Grove den in november, na vroege sneeuw.

  Pinus sylvestris is uitstekend winterhard.


  windverspreiding: pluisjes en vleugels van bekende planten en bomen.


  1 Lisdodde
  2 Linde
  3 clematis
  4 Esdoorn
  5 Akkerdistel
  6 Berk
  7 Wilg
  8 Es
  9 hemelboom of thuja
  10 Muizenoor
  11Iep
  12 Paardebloem
  13 Plataan
  14 spar of pijnboom
  15 Grove den
  16 Populier
  17 libanon ceder
  18 paarse morgenster of haverwortel


  Brandhout, haardhout

  De volgende lijst geeft aanwijzingen voor de keuze van haardhout.

  Abeel rookt en slecht haardhout

  berk prima haardhout, maar brandt snel op.

  Beuk heel goed haardhout, maar moet lang drogen.

  Boomhazelaar goed brandhout

  Eik Erg goed en de standaard.

  Es heel goed brandhout, brandt langzaam met mooie vlammen.

  Esdoorn goed haardhout, maar brandt snel op.

  Els snelbrandend, goed brandhout

  Grove den makkelijk te kloven hout, brand goed , maar vervuilt de schoorsteen.

  Ginkgo goed haardhout.

  kerstboom of fijnspar onbruikbaar als haardhout, vormt veel creosoot.

  Larix slecht haardhout, vervuilt de schoorsteen, moet eerst drogen.

  Linde goed haardhout.

  Populier of Canada slecht haardhout, brandt onvoorspelbaar, geeft weinig warmte.

  Paardekastanje slecht brandhout, moeilijk aan te steken.

  Plataan uitstekend haardhout. Het barst tijdens het branden.

  Moerbeihout erg goed haardhout, maar moeilijk aan te komen.

  Nordmann-spar slecht haardhout, vormt veel creosoot.

  tamme kastanje onbruikbaar als haardhout.

  vleugelnoot goed haardhout.

  Walnoot goed brandhout, maar moeilijk aan te komen

  Taxus brand als hardhout, maar is erg giftig, mag niet verzaagd worden.

  prijs Brandhout, bruinkool en houtbriketten, gas, en electriciteit

  Houtbriketten zijn gemaakt van samengeperst houtafval.
  Zij geven weinig as en produceren meer energie dan
  gedroogd hout (5kw/kg resp 4kw/kg). Het maakt bij
  briketten niet uit van wat voor een soort hout
  Bruinkoolbriketten leveren het meeste energie (5,5kw/kg )
  en zijn zeker het meest economisch t.o.v haardhout en
  gas: bij een kilo prijs van 0.22 euro/kilo,
  dus 0.04 euro per kilowatt.
  Gas kost tussen 17 en 22 eurocent per kilowatt.
  Bruinkoolbriketten gloeien erg lang, zo'n 8 uur.
  Om deze reden wordt bruinkool in oosteuropeese
  landen vaak s'nachts gestookt, overdag hout.
  Electriciteit (grijs tarief, inclusief belasting) vanaf
  23 cent/kilowatt (alle prijzen november 2012)

  platen en illustraties van Jac.P.Thijsse


  Op deze website zijn vele platen van
  Jac.P.Thijsse te zien, een selectie:

  Vliegenzwam
  Blauwe gentiaan
  Bruine kikker
  Koolmees
  Waterviolier
  Waterklaver
  Watergentiaan
  Ransuil
  Duinvallei
  Oranjetipje
  Vroege Lente
  Grove den
  oever
  jacobskruiskruid
  visitors: English English |

  | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!