vogelwikke of Vicia cracca

vogelwikke


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |

vogelwikke


Een snelgroeiend kruid met slappe stengeltjes wat
zijn weg omhoog zoekt door zich aan andere planten
vast te hechten. De stengel is behaard.de bloem van vogelwikke


De bloem is blauwpaars. Vogelwikke bloeit gedurende
de gehele zomer. De zaadjes zitten in peultjes.
De zaadjes kunnen vele jaren in de grond blijven
wachten op een gunstig moment om te ontkiemen.


het blad van vogelwikke


Vogelwikke heeft lange geveerde bladeren.
Er zijn ongeveer 10 paar blaadjes.


biezonderheden vogelwikke


Het meest biezondere an vogelwikke is de grote
gevoeligheid voor aanraking: De top van de
vogelwikke hoeft maar even contact te maken
met een hard voorwep of de rank slingert er
zich omheen. Ook draait de top langzaam om
zich heen om zodoende de kans groter te maken
dat het met een hard voorwerp in contact komt.


vogelwikke en vogels


Het zaad van de vogel wikke wordt graag door
vogels gegeten, met name door duiven.


vogelwikke als onkruid


Op sommige plaatsen op de wereld heeft de
vogelwikke zich tot plaag ontwikkeld:
Dit is dan met name in Canada en Alaska zo.
Men kent hier het kruid onder de naam:
bird vetch , tufted vetch en cow vetch.
Mechanische bestrijding is de beste methode ,
velden worden gemaaid voordat de zaadjes
rijp zijn. Zoals alle peulvrucht-achtigen
is vogelwikke extreem gevboelig voor het
bestrijdingsmiddel clopyralid.

Het korenveld, een afbeelding uit "Natuurleven der geheele aarde".(1928)
1 vogelwikke
2 bolderik
3 klaproos
4 korenbloem
5 akkerhoornbloem
6 akkerboterbloem
7 akkerwinde
8 echte kamille
9 kruipend zenegroen
10 wederik
11 guichelheil
12 vergeetmijnietWikke

De wikke heeft veel vertegenwoordigers
in Nederland en Vlaanderen.
Op deze website wordt besproken:

voederwikke
smalle wikke
stijve wikke
vogelwikke
heggewikke
zandwikke
tuinboon
paardenboon
  Vogelwikke in juni , Hier klimt vogelwikke tegen glanshaver op.

  Vogelwikke , hier met tuinhommel aan de achterzijde,
  heeft blauwe of paarse bloemen welke
  later 2 cm lange peulen produceren, welke ieder
  6 zaadjes bevatten. De peulen zijn geliefd
  bij de vogels.


  het blad van vogelwikke


  Vogelwikke heeft geveerd blad, waarbij er
  ongeveer 10 blaadjes in paren naast elkaar staan.

  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!