WaterwereldGrote vossenstaart, beemdvossestaart


Een veelvoorkomende gras welke ook eenvoudig te herkennen is aan de lange aar. Grote vossenstaart heeft tal van eigenschappen welke het aantrekkelijk maken voor grazers om het te eten: het is voedzaam en grazers vinden het lekker. Toch wordt het niet gebruikt als weidegras: Vossestaart komt vroeg in bloei. De grote vossenstaart is daar te vinden waar ook het fluitenkruid bloeit. Fluitenkruid steekt daar dan boven uit, met zijn hoge schermen van 1 meter hoog.

Grote vossenstaart verspeiding


Grote vossestaart heeft een opmerkelijk groot verspreidingsgebied : in Europa en Midden-Azie in een groot gebied rond het Baikalmeer. Ook rondom de Witte zee, komt de Grote vossenstaart voor, en op het hoofdeiland van Japan. Ook in de VS: zowel in het oosten als westen.

Grote vossenstaart voortplanting


De lange aren verspreiden het zaad met hulp van de wind. Maar de belangrijkste manier van voortplanting is via de decimeter lange uitlopers.

vossenstaart in bloei

De bloei is met kleine witte bloemetjes in April. de bloemetjes zijn behaard. Van de bloemetjes is eerst de witte stempel zichtbaar, later de meeldraden. De meeldraden hangen tot ver buiten de bloem en verkleuren naar roze en later paars en uiteindelijk bruin,dan zijn de pollen al geproduceerd. Op deze manier ontstaat de zachte vossenstaart. Uiteindelijk ontstaan de lange bruine aren tot een decimeter lengte.


vossenstaart en hooikoorts

Vossenstaart bloeit in april en veroorzaakt daarbij in de lente veel hooikoorts overlast.
Vossenstaarten

1 Gewoon reukgras of toffe gras of Anthoxanthum odoratum
2 Borstelgras of Nardus stricta
3 grote vossenstaart of beemdvossestaart of weidevossestaart of Alopecurus pratensis
4 alpine vossestaart of Alopecurus alpine
5 Duist of Alopecurus myosuroides
6 Knolvossenstaart of Alopecurus bulbosus
7 Geknikte vossenstaart of Alopecurus geniculatus
8 Rosse vossestaart of Alopecurus aequalisDit zijn grassoorten welke in de veeteelt worden gebruikt.
1 Glanshaver of Frans raaigras of Arrhenatherum elatius
2 Kropaar of Dactylis glomerata
3 Gewoon reukgras of Anthoxanthum odoratum
4 Timoteegras of Timothee of Phleum pratense subsp. pratense
5 Grote vossenstaart, beemdvossestaart of Alopecurus pratensis
6 Gestreepte witbol of Holcus lanatus
7 Engels raaigras of Lolium perenne
8 Rietzwenkgras of Festuca arundinacea of Festuca elatior


het hooikoortsseizoen


Hooikoortsklachten: meestal zijn er meerdere van de
volgende klachten: neus: verstopt of loopneus, niezen.
keel: slijmin de keel.
ogen: branderig of jeukend.
de hooikoortsklachten worden allergische rhinitis genoemd.

De volgende planten zijn bekende veroorzakers van hooikoorts:
bomenstuifmeel:
els: bloeit in maart , soms al eerder.
berk bloeit in april, begin mei.
ambrosia vanaf augustus

grassenstuifmeel:
Grassen: De belangrijkste veroorzaker van hooikoorts,
van mei tot augustus, maar met name eind mei en juni,
dus het hooiseizoen.
Bijvoet: bloeit in augustus.Kijk ook bij Japanse ceder