waterwereld

Waterhoen

De waterhoen is een vogel welke op de oever of in het water van sloten en meertjes voorkomt. Hier jaagt het op waterinsecten, met name op die plaatsen waar waterplanten te vinden zijn. Behalve insecten worden ook visjes, kikkers en salamanders gegeten.
Waterhoen eet ook zaadjes en bessen.


Waterhoen met drie kuikens, temidden van het eendekroos De kuikens zijn erg lelijk om te zien: Ze volgen de witte veren van moeder, als deze zwemt of loopt steekt ze de staart omhoog zodat de witte veren goed zichtbaar zijn .
Een foto van adri.Waterhoen met nest. Een waterhoen heeft geen zwemvliezen. Een kuiken is een borstelig diertje met erg grote poten. Een afbeelding van Naumann.

verschil meerkoet en waterhoen

Een waterhoen is op zichzelf, alleen in de winter vormen ze groepjes. Meerkoet is wit van voren, een waterhoen rood. Meerkoeten vliegen alleen als het echt moet. Ze komen moeilijk los van het water, ze rennen eerst over het water. Meerkoeten zwemmen zonder dat te zien is dat ze met hun poten op en neer gaan. Een waterhoen zwemt schokkerig en vliegt ook graag. En heeft geen zwemvliezen. Beide watervogels maken geluid: Waterhoen maakt een "krrk" geluid , en dat is duidelijk te horen, het draagt ver. Meerkoet doet een zacht kwak en doet dat ook midden in de nacht.


Waterhoen verspreiding

De waterhoen is een vogel welke op alle continenten te vinden is , behalve antartica. Waterhoen komt niet voor in de tropische bossen en ook niet in de toendra's en hooggebergte's. In Siberië en Canada is de vogel alleen in de zomer te vinden, in de winter trekt de waterhoen naar het zuiden.Waterhoen als huisdier

Een waterhoen scharrelt zijn eigen korstje bij elkaar, maar komt graag een stukje brood eten. Na verloop van tijd eten ze uit de hand. Waterhoen en andere boerderijdieren gaat wat minder: ze hebben de neiging andere boerderijdieren te verjagen bij de eetbak, zoals kippen en eenden.

Waterhoen kuiken gevonden?

Waterhoenkuikens kunnen opgevoed worden met meelwormen en opfokvoer voor watervogels. Het zijn lelijke diertjes waarvan in het begin vooral de poten erg snel groeien. Na twee weken kunnen ze al aardig voor zichzelf zorgen . Kuikens van het eerste legsel hebben veel meer de neiging bij de ouders te blijven dan latere legsels. Een broedse kip brengt alle soorten kuikens groot, waar ze ook vandaan komen.
Een gevlekte adelaar heeft een waterhoen gegrepen. Een waterhoen vliegt graag. In Europees Rusland is de waterhoen een trekvogel welke in de winter naar Turkije vliegt. een afbeelding van Thornburn.