"zoetwatervissen", een schoolplaat van M.A.Koekkoek:
1grote modderkruiper, 2karper, 3zoetwatermossel , 4paardebloedzuiger
5driedoornig stekelbaarsje, 6tiendoornig stekelbaarsje, 7paling, 8baars
9snoek, 10posthoornslak, 1gedoornd hoornblad, 2waterpest
3kikkerbeet, 4waterlelie,


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
Waterpest.


Waterpest is bekend om de hoge zuurstofproductie.
Op het einde van de middag is het water oververzadigd
met zuurstof en ontstaan er zuurstofbellen op het uit-
einde van de blaadjes.
Waterpest.
  waterpest


  Elodea densa, Duits: Wasserpest  Er is geen zuurstofplant welke zo snel groeit, en ook geen
  welke zoveel zuurstof produceert. Waterpest is dan ook erg
  nuttig voor vijver en aquarium ,het wordt door sommige vissen
  en zoetwaterkreeften gegeten .
  Ook biedt het veel schuilplaats , bijvoorbeeld voor watervlooien
  Er zijn meerdere soorten , E densa wordt veel in aquaria gezien ,
  maar is niet winterhard. Voor vijvers is E. canadensis beter geschikt,
  deze groeit bij lagere temperaturen.
  Alle varieteiten hebben wortels, deze dienen vooral voor de verankering
  aan de bodem, de voedingstoffen komen binnen via de bladeren. Elodea kan
  daarom goed op zandgrond en andere voedselarme gronden worden gehouden.
  Veel inheemse salamanders leggen eieren in samengevouwen bladeren
  van de waterpest. Een andere unieke eigenschap van waterpest is dat
  het ook groeit in brakwater. Wanneer er grote hoeveelheden waterpest
  in een aquarium is dan heeft dit een corrigerende werking op de verzuring.
  waterpest en de microscoop


  Waterpest is dankbaar voor onder de microscoop, op het blad
  groeit "Aufwuchs", een bonte verzameling planten en diertjes,
  zoals rotiferia en hydra en algen.


  Waterpest is dankbaar onder de microscoop:
  Bij hogere vergroting zijn goed de chloroplasten in de cel te zien.
  Een chloroplast is het celorgaan waarmee kooldioxide in zuurstof
  wordt omgezet met behulp van zuurstof
  Ook het cytoplasma en de celwand is mooi te zien.
  Het cytoplasma beweegt in de cel en op filpjes
  is te zien hoe de chloroplasten meedrijven op
  deze beweging.
  Waterpest vormt in de zomer kleine witte bloemetjes
  welke zich boven de waterspiegel verheffen of zoals hier
  erop drijven.
  Waterpest leven: Kikkervisjes eten de "Aufwuchs"
  van de bladeren. Bij waterplanten zijn de bladeren
  altijd bedekt met een lagere planten, zoals algen.
  het gewicht van dit aangroeisel is vaak net zoveel
  als dat van de plant zelf.

  Tussen de waterpest bladeren: Een Vlokreeft
  heeft een Rode muggelarve gevangen en eet deze op.
  De vlokreeft moet zijn prooi beschermen tegen andere opdringerige
  vlokreeften, en heeft de rode mug eerst tussen de waterplanten meegenomen.


  vederkruid

  Waterplanten:

  de vrijdrijvende waterplanten

  Kikkerbeet
  eendekroos

  de vastzittende drijfplanten

  Waterlelie
  Gele plomp
  Watergentiaan
  Waternoot of waterkastanje
  Pijlkruid
  Krabbescheer

  zuurstofplanten

  Hoornblad
  Vederkruid
  Fonteinkruid
  Waterpest
  Lidsteng

  de oeverplanten

  blauwelis
  riet
  lisdodde
  galigaan
  Ranonkel
  Bonte Kalmoes
  Holwortel
  waterdrieblad
  Gele dotterbloem
  Gele lis
  waterpunge
  Grote boterbloem
  puntwederik
  penningkruid
  moeraswalstro
  moerasaronskelk
  voszegge  visitors English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!