waterschorpioen of Nepa cinerae

Waterschorpioen


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |Waterschorpioen

Een insekt met een lange luchtbuis aan het eindebr> van het lichaam, en twee grote scharen.
Met deze scharen kan het dier prooien de baas
die groter zijn dan zichzelf.
De waterschopioen houdt met de de
vangarmen de prooi bij zich geklemd
en eet het dan op, een eng gezicht.
Stekelbaarsjes ,watersalamander, en kikkervisjes bijvoorbeeld.
De waterschorpioen verplaats zich
maar weinig , maar is toch een geduchte
rover in staat om elke andere vijverbewoner
te beschadigen. Bij het oppakken kan
het in de vinger bijten, wat pijnlijk is.

Waterschorpioenin het aquariumOmdat dit dier zich bijna altijd stil houdt,
is het zeer onverwacht en dramatisch wanneer
het een andere aquariumbewoner met zijn
vangarmen grijpt. Alleen zijn dat dan
vaak dierbare dieren zoals salamanders,
tijd om het dier weer terug te zetten
in de sloot.Staafwants en waterschorpioen jagen op
dezelfde manier op dezelfde prooi, de staafwants
heeft de neiging om verder van de oever te jagen,
De waterschorpioen blijft alleen in de buurt
van de oever. Beide hebben waterplanten nodig
om zich aan vast te houden.  waterinsecten uit: Das leben des binnenwassers van prof. Lampert.(1899)
  1 geelgerande waterrrofkever of Dysticus marginalis
  2 de larve van de geelgerande waterroofkever.
  3 schrijvertje of gyrinus natator
  4 Donacia sagittariae
  5 rietkever of Donacia typhae
  6 Huisje van een donacia
  7 kroosvlindertje of Cataclysta lemnata
  8 China mark moth of Nymphula nitidulata
  9 huisje Nymphula nitidulata
  10 kameleonwapenvlieg of Stratiomys chamaeleon
  11 beweeglijke Wapenvlieg of Odontomyia viridula
  12 Tipulide zwerm
  13 staafwants of Ranatra linearis
  14 bootsmannetje of Notonecta glauca
  15 zwemwants of Ilyocoris cimicoides cimicoides
  16 waterschorpioen
  17 Hydrometra lacustris
  18 hydrometra paludum
  19 schietmot uit de familie Phryganeidae.
  20 Kokerjuffers of Phryganeen in een huisje
  21 weidebeekjuffer of Calopteryx splendens, vrouw
  22 man weidebeekjuffer
  23 platbuik larve of Libellula depressa
  24 eendagsvlieg of of Palingenia virgo
  25 eendagsvliegenlarve larve
  wantsen
  Waterwantsen: schaatsenrijders, ruggezwemmers en
  waterschorpioen met een stekelbaarsje.


  Wantsen  Wantsen zijn insecten met een zuigsnuit.
  Deze insecten boren met hun snuit in
  planten, soms in dieren en soms in
  de vingers van natuurliefhebbers.
  Op deze website zijn de volgende wantsen
  te vinden:
  staafwants
  Groene stinkwants
  vuurwants
  ruggezwemmer
  waterschorpioen
  duikerwants
  vijverloper

  Lampert

  In 1925 verscheen het boek "Leben des binnengewasser van Lampert. Aan deze uitgave werkte ook B.Brehm mee. Dit boek bevatte enkele zeer mooie platen. Ook laat dit boek zien welk rijk leven er toen in Duitsland in sloten , meren en rivieren te vinden was. Op deze website zijn de volgende platen te vinden :

  spinachtigen
  poliepen
  zoetwatermosselen
  waterinsekten
  kokerjufffers
  kroosvlinder


  visitors Dutch dutch | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!