Stijve wikke, voederwikke

wikke, voederwikke


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Voederwikke

Voederwikke wordt als veevoer en
ook als groenbemester verbouwt,
maar komt daarnaast in het wild voor.
Het is en sterke snel groeiende plant welke
een meter hoog wordt en de neiging heeft
ondoordringbare bosages te vormen.


Voederwikke als gewas

Wikke mag niet op zuivere zandgrond worden gezaaid:
het is nogal gevoelig voor utdroging.
Wikke hoeft geen onkruidbestrijding ,
wanneer het eenmaal opgekomen is hebben
andere planten geen kans.
Wikke hoeft geen kunstmest,
het produceert zijn eigen stikstof
in de stikstof boletjes.
Doordat voederwikke een jungle vormt
is het daardoor ook niet goed mogelijk
om kunstmest of insecticide of kunstmest
aan het gewas toe te voegen.
Wannneer het gezaaid is, is de
boer klaar tot de oogst.


toepassingen van voederwikke

Voederwikke kan direct gegeven worden,
vers van het veld, koeien zijn er dol op.
Maar het belangrijkste is de opbrengst nadat
het geoogst is, en als gedroogd veevoer
wordt gebruikt, ongeveer 2,5 ton per hectare.
daarnaast blijft er 500kg /hectare an wortels
over , welke het stikstof gehlate verhogen.


Voederwikke met het aziatisch lieveheersbeestjr
en een zwarte bladluis, en de paarse bloemetjes.


Stijve wikke

Een zeldzame veldbloem welke het beste op droge grond groeit.
Stijve wikke behoort , net als de erwt tot de vlinderbloemigen.
Dit is goed aan de bladeren met uitlopers te zien. Vogelwikke
heeft dezelfde soort blad.

Bloeiwijze

In de zomer zijn er langwerpige trossen lichtpaarse bloemen.
De plaat van de vlag is twee keer zo lang als de nagel, bij
vogelwikke zijn die evenlang: vogelwikke komt veel meer voor.
  Voederwikke , aangeplant als veevoer.  voederwikke als vogelvoer


  Voederwikke wordt erg graag door veel vogels gegeten,
  duivevoer bevat tot 10% wikke.


  Vogelzaden op deze website


  haver
  gierst
  kanariezaad
  boekweit
  herderstasje
  gerst
  negerzaad
  lijnzaad
  saffloerzaad
  akkerdistel
  kaardenbol
  trilgras
  zonnebloem
  voederwikke
  mais
  suikermais
  weegbree

  groenbemesters  Deze planten verrijken de grond: ze doen de
  hoeveelheid humus sterk toenemen en ook de
  hoeveelheid stikstof.
  Ook zijn er groenbemesters die de grond snel
  bedekken zodat onkruid en wind weinig kans
  krijgen (onkruidonderdrukkers).
  Uiteindelijk worden ze weer ondergeploegd.
  Ideale groenbemesters zijn winterrogge, gele mosterd en wikke,
  deze gewassen leveren vooral bruikbare producten.
  Lupine en rode klaver worden
  vooral gebruikt om het stikstofgehalte te verhogen.
  Bijenvoer en Smeerwortel zijn goede
  onkruidonderdrukkers.
  Spurrie is in onbruik geraakt.
  Bladrammanas wordt vooral toegepast na aaltjes besmetting. Stoppelknol
  productief groenvoer
  en onkruidonderdrukker, zaai voor 10 augustus.
  Zaai aan het begin van de lente de volgende
  groenbemesters in :
  serradella
  gele en blauwe lupine
  witte en rode klaver
  voederwikke
  Engels raaigras
  bijenvoer
  Spit ze niet onder maar knip ze af bij de grond.
  Een weinig gebruikte groenbemester is het inkarnaatklaver

  groenbemester en moestuin  In een moestuin is het niet verstandig om een groenbemester te gebruiken uit de kool familie, in verband met de toename van bodemparasieten. kies voor september zomerrogge of westerwolde raaigras neem na september winterrogge als eerste keus

  Wikke

  De wikke heeft veel vertegenwoordigers
  in Nederland en Vlaanderen.
  Op deze website wordt besproken:

  voederwikke
  smalle wikke
  stijve wikke
  vogelwikke
  heggewikke
  zandwikke
  tuinboon
  paardenboon
  visitors: | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!