zandblauwtje of Jasione montana

zandblauwtje


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
zandblauwtje


Het zandblauwtje is in kalkarme duinen te vinden,
het groeit op de armste zandgronden.
Het bloeit in de zomer met kleine kogelronde blauwe
bloementjes. De ondersoort 'montana' groeit
omhoog en wordt in de wegberm gevonden,
de ondersoort 'litoralis' kruipt over het zand
en is de soort welke in de buurt van de zee
in de duinen te vinden is.


zandblauwtje


Het Zandblauwtje hoort tot de klokjesfamilie (`Campanulaceae`)
Zandblauwtje of Jasione montana.