blauwe zeedistel of Eryngium maritimum

Zeedistel


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Blauwe ZeedistelDe zeedistel is een prachtige grote plant welke in de
duinen te vinden is . Met name op de waddeneilanden is
het een bekende verschijning.
De bladeren zijn grijsgroen en gepunt.Een lieveheersbeestje op de bloem van de zeedistel.


het bloeien van de zeedistel

Deze distel bloeit met grote blauwe of witte bloemen
met blauwe meeldraden .
Deze bloemen zijn omgeven met drie groene schutbladen
met lange stekelvormige punten. De bloemen worden
bezocht door hommels.
primaire successie

Succesie is het elkaar opvolgen van
levensgemeenschappen, groepen planten
bijvoorbeeld. Met primair wordt bedoeld
dat er geen nog geen bodem is.

successie en duinvorming

In de duinen treedt succesie op welke
begint met zeeraket en het biestarwegras
welke op het strand kunnen groeien.
Ze houden daarbij zand vast, waarop anderen
zich kunnen vestigen. Helmgras volgt hun op
maar heeft zoetwater nodig.
Zandhaver is dan al aan te treffen.
Er ontstaan duintjes waarin blauwe zeedistel
en zandteunisbloem verschijnen.