Waterwereld

zeesla of Ulva


Zeesla is de snelst groeiende zeewier soort langs de
Noordzeekust. Het blad van de zeesla is zo dun dat het min of meer doorzichtig is, het is maar twee cellagen dik. Zeesla is een eenjarige wiersoort, die zich voortplant door middel van sporen. De sporen hechten zich vast op harde voorwerpen, stenen en schelpen, mosselen vooral. De tot 1 meter grote bladeren scheuren makkelijk en zijn vaak bezet met zuurstofbelletjes, vooral in de namiddags


zeesla verspreiding


Zeesla is in elke oceaan en zee te vinden. Het is vaak het eerste zeewier wat verschijnt wanneer een gebied is verstoord. Het is uitermate tolerant voor temperatuur en zoutgehalte, verdraagt sterke vervuiling. Zeesla groeit sneller dan andere zeewieren en verdringt deze. Wanneer zeesla wordt losgeslagen van de rotsen blijft het drijvend nog lange tijd doorleven.
Zeesla vastgehecht op een jacobsschelp.
Zeesla hecht zich vast op steenachtige voorwerpen (lithofyt), maar heeft een voorkeur voor kokkels. Een foto van John de Jong. kijk op Jojodive.


zeesla is eetbaar


In de kusttreken wordt zeesla veel gegeten, vooral ongekookt als salade. Daarnaast als garnering of meegebakken in brood om dit langer vochtig te houden. Zeesla heeft een nootachtige, zout-zoete spinazie smaak. Zeesla bevat veel vitamines.


zeesla en Sushi


Zeesla wordt gebruikt om een rolletje gekookte rijst bij elkaar te houden. de Japanners noemen dit Maki sushi. Hiervoor wordt meestal Nori gebruikt wat uit gedroogd zeewier bestaat: Maar verse zeesla kan ook.


zeesla en waterzuivering


Ulva biedt goede aanknopingspunten voor waterzuivering:
Vooral stikstof wordt hierdoor goed verwijderd.
Een maat ervoor is 600µg verwijderd stikstof per gram ulva.Een jonge kabeljauw of gul rustend op zeesla.
Een mooie foto van John de Jong. kijk op Jojodive. Kijk voor meer informatie over kabeljauw hier.

zeesla en vervuiling


Zeesla is biezonder goed bestand tegen vervuiling,
om deze reden is het goed om te bedenken dat zeesla
ook in sterk vervuild water kan groeien en dan
dus beter niet geoogst kan worden.


zeesla en verzuring


Zeesla is een efficiente en snelgroeiend zeewier,
welke ook een gunstig effect heeft op verzuring en
veel nitriet en nitraat wegvangt. Om deze reden komt
dit zeewier in gedachten bij de bestrijding van
vervuiling en verzuring van de zee, zoals
bijvoorbeeld veroorzaakt door viskwekerijen.
Bioloog Ronald Osinga bracht dit idee naar voren.

zeesla is een symbiose


Zeesla vormt alleen blad wanneer de bacterie YM2-23
aanwezig is, zo is ontdekt. De bacterie geeft
een stof af welke in zeer geringe hoeveelheden
het wier tot bladvorming aanzety. Onduidelijk
is wat het voordeel voor het zeesla is.
De stof "thallusin" is in biezonder geringe
concentraties hiervoor verantwoordelijk,
bladvorming treedt ook op zonder de bacterie
maar met "thallusin".
bron: Isolation of an Algal
Morphogenesis Inducer from a Marine Bacterium
Yoshihide Matsuo1, e.a.
Een steurgarnaal tussen zeesla. Zeesla staat aan het
begin van de voedselketen in de zeearmen van de Noordzee.
Met dank voor deze mooie foto aan Sander, kijk hiervoor zijn duikfoto's.
Kijk voor meer informatie over steurganalen hier.

Groenwieren van de Noordelijke Atlantische Oceaan, bron: P. Kuckuck 1933, Wat vindt ik aan het strand, vert 5 de druk
1 zeesla of ulva lactuca
2 Monostroma grevillei
3 darmwier of Entermorpha intestinalis
4 smal darmwier of Enteromorpha linza
5 plat darmwier of Enteromorpha compressa
6 Spongomorpha aeroginosa
7 Acrosiphonia arcta
8 Cladophora rupestris
9 Caetomorpha linum
10 bryopsis plumosa
11 viltwier of Codium fragile
smaakt als spinazie


waterspinazie, dagoeblad
tayerblad
brave hendrik
grote brandnetel
Wilde spinazie
zeesla
strandbiet of zeebiet
roselle bladeren
baobab bladeren
spinazie
witte ganzenvoetP. Kuckuck

P. Kuckuck is vooral bekend geworden door het boek "Der Strandwanderer" waarvan de eerste en mooiste uitgave in 1905 werd gedrukt: de laatste herdruk verscheen in 1977, er is ook een Nederlandse uitgave: "wat vind ik lang het strand."
Op deze website zijn de volgende platen te vinden:
kreeftachtigen
havenpissebed
zeewieren
Pelicaansvoet
wieren van de Noordzee
harige vliecelpoliep
hydrozoids
strandplanten
groene zeewieren
paalworm